Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Er PEth-prøve alene nok til å miste førerkortet?

Er PEth-prøve alene nok til å miste førerkortet?
Mistet førerkortet etter en PETH prøve og gikk deretter 6 mnd uten inntak av alkohol (under 0.03 Peth verdier), og fikk førerkortet tilbake for et år av gangen og tre år nå. Her ble også tatt en siste peth prøve kan blir høy, hadde jeg selvsagt latt være å drikke alkohol en dager før og hadde jeg blitt informert om at denne prøven ville bli tatt. Lurer på om er denne prøven alene nok til å miste førerkortet?

mann/gutt |
44 år |

  Rusinfo svarer:

I utgangspunktet er svaret på ditt spørsmål «nei» (spørsmålet: «er PEth-prøve alene nok til å miste førerkortet?»).

Reglene er ganske klare her. Her er sitat fra førerkortveilederen (den legen din skal forholde seg til):

Det må alltid gjøres en helhetlig og individuell vurdering av om helsekravet er oppfylt (uth. i original) med bakgrunn i all informasjonen som foreligger.

Endret atferd, nedsatte kognitive funksjoner, nevropatier og andre følger som kan opptre etter lengre tids alkoholbruk vil kunne underbygge at helsekravet ikke er oppfylt. Samtidig kan høyt alkoholforbruk etter en individuell vurdering også innebære at helsekravet ikke er oppfylt, selv om alkoholbruken ikke har fått disse utslagene. Eksempelvis kan (vår uth.) forhøyede PEth-verdier på over 0,30 µmol/l over tid indikere at helsekravet ikke er oppfylt. Jo høyere PEth, jo mer sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt.

PEth alene skal altså ikke brukes som kriterium for om helsekravet er oppfylt eller ikke.

Det som likevel er avgjørende, er hva din lege vurderer. Legen er nemlig sakkyndig i slike saker. Dersom du mener legens vurdering er helt urimelig ut fra kriteriene vi nevner, så bør du klage til Statsforvalteren (som er overordnet organ i førerkortsaker).

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Relatert innhold

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.