Ketamin: Bruksmåte, virkninger og bivirkninger

Ketamin produseres og omsettes i ulike former. Forskjellen mellom de ulike formene og inntaksmetodene handler f.eks. om hvor mye en vanlig brukerdose utgjør, hvor raskt effekten inntreffer, hvor lenge effekten varer, samt hvor kraftig effekten blir.

Normalt fremstilles Ketamin i form av en væske som kan injiseres intravenøst eller intramuskulært. Fra denne væsken kan man også fremstille Ketamin i fast form, både som pulver og større klumper. Ketamin i fast form kan sniffes eller inntas oralt. Ketamin kan også settes rektalt.

Ettersom sniffing av Ketamin i pulverform er den vanligste metoden blant rekreasjonsbrukere, er det dette vi i hovedsak vil fokusere på her. Om du planlegger å innta Ketamin på andre måter, bør du lese deg opp på flere kilder hva gjelder trygg dosering samt øvrige forholdsregler.

En vanlig brukerdose sniffet Ketaminpulver ligger omkring 25-50 mg. Virkningen inntreffer vanligvis etter omtrent 10 minutter, og varer omtrent en time. Det er i tillegg vanlig å oppleve visse ettervirkninger i noen timer utover dette. Merk at disse tallene først og fremst er veiledende – det vil alltid kunne forekomme individuell variasjon.

Hvordan oppleves rusen fra ketamin?

Dersom en har inntatt en forholdsvis lav dose Ketamin, er det vanlig å føle en viss grad av avslappethet og/eller oppstemthet. Her kan nok dagsform og omgivelser på det aktuelle tidspunktet spille en viss rolle. I større doser er det derimot mer typisk å oppleve uvante eller uvanlige tankerekker. Mange beskriver at sanseinntrykk oppleves mer forvridd enn vanlig, og at det kan være vanskelig å snakke eller bevege seg som normalt. Omgivelsene kan oppleves mer surrealistiske, og mange beskriver en fornemmelse av å være «ute av kroppen». I svært store doser kan Ketamin forårsake et mer eller mindre fullstendig kontrolltap over egen kropp, hvor man sjeldent er i stand til så mye mer enn å ligge nede til virkningen avtar. Dette kan for noen oppleves som svært ubehagelig.

 

Virkninger og bivirkninger av ketamin

Vi gjør oppmerksom på at hvilke virkninger som oppleves er noe som kan variere sterkt fra person til person. Det er også normalt å kunne oppleve en svingning mellom disse virkningene i løpet av én enkelt rusepisode, eller fra én rusepisode til en annen. Mengde inntatt stoff vil også kunne ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er.

Mulige virkninger:

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning.

 

 • Forsterkede eller forvridde sanseinntrykk.

 

 • Milde sansebedrag/hallusinasjoner.

 

 • Økt energi.

 

 • Følelser av eufori, velvære, tilhørighet og innsikt.

 

 •  Kreative tanker.

 

 •  Endret oppfattelse av tid.

 

 •  «Ut-av-kroppen»-fornemmelser, løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser).

 

 • Dempe eventuelle smerter.

 

Mulige bivirkninger og langtidseffekter:

 • Desorientering og forvirring.

 

 • Kvalme, svimmelhet, oppkast.

 

 • Snøvlete tale, vansker med å uttrykke seg.

 

 • Ustøhet, svekket koordinasjon.

 

 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner).

 

 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk.

 

 • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.

 

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med Ketamin, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for bistand.