Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering av narkotika?

Mange er usikre på forskjellen mellom avkriminalisering og legalisering av narkotika. Selv om mange bruker begrepene litt om hverandre, er ikke avkriminalisering og legalisering det samme.

 

 

Avkriminalisering

Vil si at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke skal straffes. Narkotika vil fortsatt være ulovlig, det vil være forbudt å selge og produsere narkotiske stoffer, og det vil være forbudt å oppbevare større mengder. Det finnes mange ulike modeller for hvordan avkriminalisering kan praktiseres. I Norge har det som en del av Rusreformen blitt forslått at reaksjonen for bruk og besittelse av mindre (fastsatte) mengder skal bestå av et tilbud om helsehjelp heller enn straff. Det er for tiden høringsrunder vedrørende Rusreformen. Den endelig avgjørelsen tas av Stortinget.

 

Legalisering

Vil si at bruk, kjøp, salg og oppbevaring av narkotika blir lovlig, og omfattet av en gitt lovgivning. Også her finnes det mange mulige modeller – fra strenge reguleringer til full frislipp (fritt marked). Legalisering vil åpne opp for et lovlig marked for kjøp, produksjon og salg av én eller flere illegale rusmidler. En legalisering vil kreve ny lovgivning som for eksempel aldersgrenser, lover om hvem som skal få selge, og så videre. En legalisering vil derfor være en mye mer omfattende endring enn en avkriminalisering.

MERK: Rusreformutvalget har anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse, altså at man ikke lenger straffer brudd på Legemiddellovens bestemmelser om bruk og besittelse av narkotika. Rusreformutvalget har IKKE foreslått legalisering av narkotika i Norge.

 

Her kan du se en kort video fra EMCCDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) om forskjellige modeller for endring av narkotikalover. MERK at videoen er en generell innføring som ikke tar for seg norske forhold spesifikt.