Hva er narkotika?

Ordet narkotika kommer fra det greske ordet «narke» som betyr bedøvelse. En definisjon på hva narkotika er at det er rusmidler som er oppført på narkotikalisten. 

Det er  myndighetene som bestemmer hvilke stoffer som regnes som narkotika. Norge følger også en del internasjonale lover om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige. Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika.

To konvensjoner definerer hva som skal kjennetegnes som narkotika; 1) Narkotikakonvensjonen av 1961 og 2) Pskykotropkonvensjonen av 1971 som omfatter planter og stoff utviklet fra dette, og syntetiske stoff.

Alkohol er ikke regnet som narkotika, siden det er lovlig omsatt i Norge. Likevel er alkohol et rusmiddel som kan være like skadelig eller mer skadelig enn narkotika.

 

Mange typer narkotika

Det finnes veldig mange ulike typer narkotika, med veldig ulik virkning fra hverandre. Man kan dele de ulike rusmidlene inn i tre grupper ut i fra hva slags virkning de har; Dempende, stimulerende og hallusinogene, men ikke alle stoffer passer inn i disse tre gruppene.

Dempende stoffer har en sløvende virkning. Eksempler inkluderer opiater/opioider (heroin, morfin, kodein osv.) og benzodiazepiner (beroligende legemidler).

Stimulerende stoffer har en oppkvikkende virkning. Eksempler er kokain og amfetamin.

Hallusinogene stoffer er stoffer som kan gjøre at du ser og hører ting som ikke finnes, for eksempel farger eller mønstre. Eksempler er LSD, fleinsopp og meskalin.

Enkelte stoffer kan passe inn under to eller flere kategorier. F.eks. kan MDMA/Ecstasy ha både en stimulerende og hallusinogen virkning; cannabis kan være både dempende og hallusinogent; PCP og ketamin kan være både dempende, stimulerende og hallusinogent, avhengig av størrelsen på inntaket.