Kollega som ruser seg -Trengs behandling?

Om din kollega trenger rusbehandling, kan vedkommende kontakte sin fastlege. Det kan også være nyttig å benytte seg av bedriftshelsetjenesten.

Det er legen sammen med den rusavhengige som kan søke den rusavhengige inn til behandling. Rusbehandlingen i Norge er det Spesialisthelsetjenesten som står for.

 

AKAN

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk tilbyr veiledning, verktøy og bistand til deg som har en kollega eller en ansatt med et problematisk rusbruk. Ta kontakt med AKAN for å få råd og bistand.

 

 

Hva slags hjelp finnes?

Det finnes primært tre typer hjelp i spesialisthelsetjenesten ved problemer med narkotika eller alkohol:

  • Avrusning: Akuttilbud som tar sikte på å få pasienten avruset (abstinensfri).  Kort behandlingsvarighet, gjerne maksimalt én måned. Etter avrusing er det hensiktsmessig at pasienten videreformidles til det øvrige hjelpeapparatet.
  • Dagbehandling/poliklinisk behandling: Behandling/oppfølging uten at pasienten er innlagt. Dvs. at pasienten drar hjem etter behandlingen og kommer tilbake hvis flere behandlinger er nødvendig. Ofte vil det dreie seg om ulike former for samtaleterapi. For ungdom finnes ofte egne tilbud innen DPS-ene.
  • Døgnbehandling: Behandling hvor pasienten bor på behandlingsinstitusjonen. Behandlingen defineres som korttids når det dreier seg om behandling under seks måneder.

 

Andre tiltak

NAV kan ofte hjelpe i slike situasjoner, blant annet gjennom tiltaket Raskere tilbake. Undersøk også om kommunen/bydelen deres har egnede tilbud.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!