Er du ung og lurer på hvem du kan snakke med om rus?

Hvem kan du snakke med om rus der du bor? Det er det ikke alltid så lett å vite. Derfor har vi laget en oversikt for deg!

Helsestasjon for ungdom:

Har du spørsmål om rus, eller bekymringer rundt egen eller andres rusbruk kan du snakke med en helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud som finnes i de aller fleste kommuner i Norge. Finnes det ikke noe tilbud i din kommune, er det som regel en helsestasjon for ungdom i en kommune nær deg.  De fleste helsestasjonene for ungdom er for deg mellom 13 og 20 år, men noen steder er tilbudet opp til 25 år.

På helsestasjonen møter du ofte helsesykepleier eller lege, men det kan også være psykologer, sosionomer eller andre yrkesgrupper. De som jobber der har taushetsplikt.

For å finne din nærmeste helsestasjon for ungdom kan du gå inn på nettsiden til kommunen du bor i, eller søke etter din kommune i Ung.no sitt kart over helsestasjoner i Norge.

 

Helsesykepleier:

På de fleste skoler jobber det en helsesykepleier. Helsesykepleiere har taushetsplikt og du kan snakke med dem om det meste, blant annet rus.

Vil du snakke med helsesykepleieren som jobber på din skole kan du ta kontakt når hen er på kontoret, eller ringe/sende SMS og avtale en tid. Vet du ikke når helsesykepleieren er på skolen kan du spørre en lærer, eller sjekke hjemmesiden til skolen din/kommunen din.

 

Sosiallærer/rådgiver:

På mange skoler jobber det en sosiallærer. Sosiallæreren skal jobbe for at det skal være et godt miljø på skolen og legge til rette for at du skal trives der. Du kan snakke med sosiallæreren din hvis du lurer på noe, har det vanskelig eller bare vil prate med noen.

Noen steder har sosiallæreren fast kontor, andre steder må du avtale tid. Hvis du ikke vet hvem sosiallæreren på skolen er, eller når hen jobber kan du spørre kontaktlæreren din.

 

Utekontakt:

Noen kommuner har utekontakt. En utekontakt er en person som er ansatt i kommunen for å oppsøke ungdommer, snakke med dem om det de er opptatt av, og hjelpe dem hvis de trenger det.

Du kan snakke med utekontakten om det du lurer på om rus, eller få hjelp med egne eller andres rusproblemer. Utekontakten kan også hjelpe deg å komme i kontakt med andre hjelpetjenester hvis du trenger det.

 

Hasjavvenningsprogram:

Noen steder finnes det egne hasjavvenningsprogram. Dette er et tilbud for deg som bruker cannabis, men ønsker hjelp til å slutte eller redusere bruken.

Du trenger ikke noen henvisning for å snakke med dem, og tilbudet er gratis.

For å finne ut om din kommune tilbyr hasjavvenning kan du se på hjemmesiden til kommunen din, hjemmesiden www.hasjavvenning.no eller spørre på helsestasjon for ungdom.

 

Blå Kors Kompasset:

Blå Kors Kompasset er et tilbud for deg mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Hos dem kan du få terapi og råd. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning. Tilbudet finnes i Bergen, Oslo, Sandnes, Lillehammer, Trondheim og Tromsø.

Du kan kontakte Blå Kors Kompasset på hjemmesiden deres.

Andre tilbud:

Noen kommuner har også andre rusrelaterte tilbud for ungdom. De kommunene som har det har som regel informasjonen om dette på kommunen sin nettside. Finner du ikke frem kan du spørre på Helsestasjon for ungdom, hos helsesykepleier på skolen eller ringe oss i Rustelefonen.

 

Telefon og chat-tjenester:

Ønsker du å snakke med noen på chat eller telefon kan du kontakte oss i RUStelefonen. Du kan snakke med oss uansett om du bruker rusmidler selv, kjenner noen som ruser seg eller bare har et spørsmål om rus.

Du kan også snakke med disse tjenestene:

Alarmtelefonen for barn og unge (116 111) Har du, eller noen du kjenner det vanskelig hjemme kan du ringe Alarmtelefonen. Du kan ta kontakt med dem hvis du trenger akutt hjelp eller noen å prate med.

Ungdomstelefonen (400 00 777) er Skeiv Ungdom sin telefon og chat-tjeneste. Dette er et tilbud for unge som trenger noen å snakke med. Tjenesten er anonym.

Kors på halsen (800 333 21) tilhører Røde Kors, og er et sted alle opp til 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. Tjenesten er anonym.

Youchat er en chattetjeneste hvor du kan snakke med unge skeive frivillige. Du kan snakke med dem om hva du vil, blant annet rus og rusmidler. Tjenesten er anonym.

BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer. Tjenesten er anonym.

Dopingkontakten (800 50 200) er en informasjonstjeneste du kan snakke med hvis du har spørsmål om dopingmidler. Du kan både ringe og chatte med dem. Tjenesten er anonym.

 

Taushetsplikt:

Har du spørsmål om hvordan taushetsplikten fungerer? Ta en titt på Ung.no sin artikkel om taushetsplikt. Der står det hva de som har taushetsplikt ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre.