Poppers

Poppers, eller alkylnitritter, har tradisjonelt blitt brukt medisinsk i symptomlindring ved angina, altså hjertekramper.

 

Poppers, eller alkylnitritter, er en væske som fordampes og inhaleres. Dette gir en kortvarig rus, typisk kun et par minutter. Poppers virker muskelavslappende, og gir en generell følelse av velvære. Det er også rapportert om økt berøringssans og svekkede hemninger.

Mulige bivirkninger inkluderer hodepine, kvalme og svimmelhet.

Poppers påvirker puls og blodtrykk så personer med hjerte- og karproblemer bør unngå bruk.

Dersom du skal bruke Poppers, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forholdsregler:

  • Unngå direkte kontakt med væsken. Denne kan potensielt gi etseskader i huden, eller alvorlig forgiftning ved svelging. Skulle dette likevel skje – ta kontakt med helsepersonell.
  • Om du lider av hjerteproblemer – unngå bruk av Poppers. Hvis du er usikker på om du er i risikosonen eller ikke, vil vi oppfordre deg til å sjekke opp dette med legen din.
  • Helst unngå bruk av Poppers om du er alene. Ha med deg noen du stoler på og som ikke er ruset, i tilfelle du trenger hjelp.
  • Vær forsiktig ved samtidig bruk av øvrige rus- eller legemidler som utvider blodårene. Vær også obs på at samtidig bruk av HIV-medisiner bør unngås.
  • Unngå å kjøpe eller ta imot Poppers fra kilder du ikke kjenner eller stoler på. Du er ikke alltid garantert at det du får faktisk er det du tror det er.