Hvordan påvirker rusmidler nervesystemet og hormonsystemet?

Dette er et spørsmål vi ofte får i forbindelse med skoleoppgaver.

Hvis du har fått i oppgave å skrive om dette vil vi anbefale deg å snevre oppgaven inn til et spesifikt rusmiddlel, eller eventuelt sammenlikne to rusmidler. Grunnen til det er at det finnes så mange forskjellige rusmidler og de har ulik effekt. Dette gjør at det blir vanskelig å si noe generelt om virkning på nerve- og hormonsystem.

Det er også lurt å skaffe seg litt kunnskap om hormonsystem og nervesystem før du begynner med oppgaven, du kan for eksempel ta en titt på Skolestudios filmer «Nerver og hormoner»  eller filmen til Nasjonal Digital Læringsarena «Hormonsystem og nervesystem».

I disse filmene vil du lære at nervesystemet og hormonsystemet er kroppens signalsystemer som sørger for at kroppen fungerer og utvikler seg som den skal. Disse systemene styres i hjernen, og er avhengige av å kommunisere med hverandre og med resten av kroppen for å kunne utføre «oppgavene» sine. Rusmidler kan påvirke eller forstyrre denne kommunikasjonen, noe som igjen kan påvirke kroppens funksjoner og utvikling.

På hvilken måte kan rusmidler påvirke?

Forskjellige rusmidler påvirker hjernens signalstoffer på ulike måter. Noen rusmidler kan også oppfattes som signalstoffer av hjernen. Disse signalstoffene er avgjørende for kommunikasjon mellom systemer i hjernen, og mellom hjernen og kroppen. Hvis du har valgt deg et eller flere rusmidler kan du med et google-søk  finne informasjon om hvilke signalstoffer det enkelte rusmiddel påvirker, og hva slags påvirkning det gir.

Oftest er det sånn at et rusmiddel påvirker signalstoffer som igjen påvirker nervesystemet ganske direkte. Hormonsystemet påvirkes som regel ikke like direkte på endring i signalstoffer, men blir påvirket av endringer i nervesystemet over tid.

Du kan lese om virkninger av forskjellige rusmidler på våre faktasider.