Hvilke rusmidler er farligst?

Det er vanskelig å svare på hva slags rusmiddel som er farligst.

Det kommer an på så mange faktorer, og det kommer an på hva vi mener med «farligst». Mener vi farligst for kroppen? Mest avhengighetsskapende? Mest farlig med tanke på overdose og død? Eller noe annet? En annen måte å stille spørsmålet på, kan derfor ved å spørre «Er det alkohol, narkotika eller tobakk som fører til de største problemene?»

En forskergruppe fra England har stilt nettopp dette spørsmålet. De har prøvd å svare på dette, og faktisk rangert ulike rusmidler etter hvor skadelige de er. I tabellen overfor kan du se hvordan de rangerte de ulike rusmidlene, basert på hvor skadelige de er for brukeren (blå), og for andre, f.eks. samfunn og pårørende (rød).

Samlet sett (altså både når det gjelder den som ruser seg, pårørende og samfunnet ellers) kommer alkohol ut som mest skadelig, fulgt av heroin og crack (en form for kokain):

 

Farligst, samlet sett: 

  • Alkohol

 

  • heroin

 

  • crack

 

  • metamfetamin

 

  • kokain

 

Ser man på hvilke skader som oppstår for den enkelte rusbrukeren, er det nok heroin, crack og metamfetamin som er de mest skadelige/farlig:

Farligst for brukeren: 

  • Heroin

 

  • crack

 

  • metamfetamin

 

  • alkohol

 

 

Du kan lese forskningsartikkelen her.

 

 

 

Du kan lese et sammendrag av forskningen og resultatene i denne artikkelen fra forskning.no.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!