Hvorfor bruker noen rusmidler, og hvem blir rusmisbrukere?

De fleste ungdom vil før eller siden forsøke å ruse seg på alkohol, en del på cannabis, og noen få på andre rusmidler. Men hvorfor blir noen rusmisbrukere, mens andre som ruser seg ikke blir det?
Hvorfor noen ikke bruker rusmidler

De har venner og/eller familie som de føler tilhørighet med.

 

De har få eller ingen problemer med psykisk eller fysisk helse.

 

De har et trygt hjem og en god relasjon med god oppfølging fra foreldre/foresatte.

 

Foreldre/foresatte har lært dem betydningen av å ta egne valg og se konsekvenser av valgene de tar.

 

De har fått klare regler hjemmefra, for eksempel om innetider eller hentetider. Dette skjermer dem for vanskelige valgsituasjoner og gir dem «unnskyldninger» til å si nei.

 

De har venner som ikke bruker rusmidler.

 

De har andre interesser som virker forebyggende, for eksempel sport eller gaming.

Hvorfor noen bruker rusmidler

Det virker spennende eller morsomt.

 

De er nysgjerrige og risikosøkende.

 

De føler seg alene eller ensomme, at de ikke passer inn.

 

De finner tilhørighet sammen med andre som ruser seg.

 

De har utfordringer på skolen.

 

De har det ikke godt hjemme, f.eks. mye konflikter, lite støtte og oppfølging, omsorgssvikt eller overgrep.

 

De sliter psykisk eller fysisk.

 

De opplever at rusen gjør at alt det vonde blir borte.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!