Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

OxyContin, OxyNorm, Reltebon, Targiniq etc. (oksykodon)

Virkestoffet i OxyContin, OxyNorm, Reltebon, Targiniq etc., heter oksykodon.

Oksykodon er et legemiddel som brukes ved sterke smerter. Stoffet har et stort avhengighetspotensiale, og skal derfor brukes med forsiktighet og under veiledning fra kompetent helsepersonell. Oksykodon kan gi kraftig rus, i verste fall overdose, hvis det brukes i større doser. Stoffet er oppført på narkotikalisten og forbudt å bruke uten gyldig resept.

 

Oksykodon som legemiddel

Oksykodon er et syntetisk opioid, det vil si at det er et rent kjemisk fremstilt stoff som har liknende effekt på sentralnervesystemet som morfin. Oksykodon virker ved at det hemmer impulstrafikken i nervebaner som gir opphav til smerteopplevelse.

Oksykodon brukes ved langvarige sterke smerter, slik som smerter ved kreft, der det er nødvendig med sterke opioider. Legemiddelet skal som hovedregel bare brukes kortvarig og som tilleggsbehandling til svakere smertestillende midler.

Oksykodon regnes som ca 1,5 ganger sterkere enn morfin, når de inntas som tabletter. For eksempel: 20 mg oksykodon-tablett tilsvarer omtrent 30 mg morfin-tablett ved smertebehandling. Tas de intravenøst, har morfin og oksykodon omtrent like sterk smertestillende effekt.

Oksykodon er klassifisert som legemiddel i reseptgruppe A. Reseptgruppe A vil si medisiner som er sterkt vanedannende.

Oksykodon som rusmiddel

I tilfeller hvor oksykodon benyttes for å oppnå rus, inntas ofte mye større doser enn det som er anbefalt i smertebehandling.

Inntak av oksykodon i rusgivende doser, vil for de fleste gi lykkefølelse og en opplevelse av velvære og avslapning. Virkningen inntreffer umiddelbart ved injisering. Ved spising av tabletter, vil full effekt inntre etter 1 time (OxyNorm). Depotversjonen (OxyContin) gir full effekt etter ca 3 timer.

Typiske virkninger er:

 • Smertestillende
 • Følelse av velvære/eufori
 • Likegyldighet, trøtthet
 • Små pupiller
 • Kvalme og kløe
 • Langsommere pust

 

Typiske bivirkninger kan være:

 • Forstoppelse
 • Stopp i vannlating (urinretensjon)
 • Dempet hosterefleks
 • Demping av immunforsvaret

 

Oksykodon er oppført på narkotikalisten (søk på ‘oxycodonum’), og er dermed forbudt å bruke og besitte uten gyldig resept:

Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn. (Legemiddelloven § 24)

Se mer i Legemiddellovens kapittel om narkotika.

Misbruk og avhengighet

Oksykodon er avhengighetsskapende. Medisinsk bruk foregår i kontrollerte former for å redusere risiko for å utvikle avhengighet.

Dette skiller seg fra bruk hvor rus er målet. Da brukes ofte større doser under mindre kontrollerte former. Slik bruk kan raskt føre til psykisk avhengighet, eller et savn av den positive opplevelsen av rusen.

Fortsetter bruken, er det risiko for å utvikle fysisk avhengighet, med økt toleranse for stoffet. Toleranse betyr her at brukeren trenger større doser for å oppnå samme ruseffekt (eller for å «bli frisk»/bli kvitt abstinenser).

Fysisk avhengighet resulterer i sterkt ubehag (abstinenser) om brukeren ikke tar oksykodon når kroppen er tilvendt. Dette gjør det vanskelig å slutte med oksykodon, selv om brukeren opplever helsesvikt og andre negative følger av bruken.

Kombinasjon med andre stoffer

Blanding av oksykodon med andre dempende stoffer øker risikoen for forgiftning og overdose. Typiske dempende rusmidler og legemidler som er risikable med hensyn til dette, er alkohol, benzodiazepiner, GHB, og andre opioider. Slike kombinasjoner gir økt demping av sentralnervesystemet, og dermed økt risiko for overdosering/forgiftning.

Overdosering og forgiftning

Bruk av store doser oksykodon medfører en reell risiko for overdose. Livstruende overdosesymptomer inkluderer pustestans og bevisstløshet, som i ytterste konsekvens kan medføre død.

Toksisk (giftig/farlig) dose for oksykodon varierer mye fra person til person. Noe av grunnen til dette er toleranseutvikling hos kroniske brukere av oksydodon. Grad av tilvenning og eventuelt inntak av andre rusmidler eller legemidler har stor betydning.

Symptomer og kliniske tegn

Mild/moderat forgiftning:

 • Små pupiller (miose)
 • Søvntilstand, koma
 • Nedsatt pust
 • Kvalme, brekninger, magesmerter

Alvorlig forgiftning:

 • Pause i pustingen (apné) eller pustestans som kan komme plutselig
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon), langsom puls (bradykardi), hjerterytmeforstyrrelser, sirkulasjonssvikt, hjertestans
 • Kramper (barn spesielt utsatt)
 • Nedsatt kroppstemperatur (hypotermi)

OM NOEN KOLLAPSER, RING 113!

Dersom en person har blåaktige lepper og fingre som følge av inntatte opiater/opioider bør legehjelp kontaktes, da dette kan være et tegn på oksygenmangel i blodet, hvilket potensielt kan være livstruende.

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen.

Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs. Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.