Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Ketamin: Forholdsregler, overdose og avhengighet

Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke ta Ketamin overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke dette, er det viktig å være forsiktig.

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om en person er psykisk parat til å takle Ketaminrusen. Bruk av denne typen stoffer forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet.

For å redusere risikoen for en dårlig opplevelse bør du ta disse forholdsreglene om du skal bruke Ketamin:

  • Les deg grundig opp på Ketamin på forhånd, slik at du er best mulig forberedt på hva du kan forvente.

 

  • Det lønner seg å være på den sikre siden – ta heller en litt for lav enn en litt for høy dose.

 

  • Vær så sikker som mulig på at det faktisk er Ketamin du inntar. Om mulig bør du forsøke å få stoffet testet (f.eks. ved å bestille et såkalt test kit fra en nettbutikk). Ikke kjøp eller ta imot Ketamin fra noen du ikke stoler på.

 

  • Det kan ta litt tid før virkningen av (sniffet) Ketamin inntreffer – normalt 5-15 minutter, men noen ganger også lenger enn som så. Ikke ta mer selv om du ikke opplever virkning etter kort tid.

 

  • Innta Ketamin kun i trygge og forutsigbare omgivelser, sammen med personer du stoler på.

 

  • Unngå kombinasjon med alkohol og andre rusmidler.

 

  • Ha en nykter person tilstede. Vedkommende kan ha «bakkekontakt med virkeligheten» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner.

 

  • Ikke vær redd for å kontakte medisinsk hjelpepersonell ved behov – liv og helse bør være førsteprioritet, uansett hva. Det er bedre å ringe 113 en gang for mye!

 

 

Overdose ketamin

Ketamin er ikke typisk forbundet med dødelige overdoser. I svært store mengder kan Ketamin likevel utgjøre en betydelig risiko – og særlig i kombinasjon med andre rusmidler. Symptomer på forgiftning kan inkludere kramper, hjertearytmi, nedsatt pustefrekvens og koma. Dersom noen har tatt en overdose, ring 113 umiddelbart!

Utover fysiologiske symptomer, kan også Ketamin i noen tilfeller medføre et intens psykisk ubehag. Dette er kjent som en «bad trip». Risikoen for dårlige opplevelser kan reduseres dersom du følger forholdsreglene nevnt ovenfor.

Skulle du likevel oppleve en «bad trip», finnes det noen grep som i beste fall kan bidra til å forbedre situasjonen. Først og fremst bør du enten forsøke å forsiktig styre negative tanker i en annen retning, f.eks. ved å endre på hvilke omgivelser du befinner deg i. Eller så bør du forsøke å hengi deg til opplevelsen. Husk i så fall at rusen vil gå over etter hvert, selv om det kanskje ikke føles sånn der og da. Å kjempe imot er uansett sjeldent veldig vellykket. Men – om du har noen du stoler på som kan være sammen med deg, kan vedkommende i beste fall også hjelpe deg med å roe vanskelige tanker.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med Ketamin, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for oppfølging.

 

Avhengighet av ketamin

Ketamin har et visst vanedannende potensiale. Det er ikke typisk å utvikle fysiologisk avhengighet, men enkelte brukere kan oppleve en viss psykisk avhengighet av virkelighetsflukten Ketamin tilbyr. Til forskjell fra tradisjonelle hallusinogene stoffer, kan Ketamin gi effekt selv ved daglig bruk over tid. Det foreligger en rask toleranseutvikling for Ketamin, slik at daglig (eller tilnærmet daglig) bruk vil kreve stadig høyere doser for å oppnå lik effekt som tidligere.

 

Kombinere ketamin med andre rusmidler

Vi vil på generelt grunnlag fraråde å innta Ketamin i kombinasjon med andre rusmidler. Dette kan bidra til uforutsigbare virkninger, og potensielt øke faren for uønskede psykiske eller fysiologiske bivirkninger.

På én side kan dempende rusmidler (alkohol, benzodiazepiner, opioider, GHB o.l.) øke risikoen for overdosesymptomer ved kombinasjon med Ketamin. På den andre siden kan stimulerende rusmidler (amfetamin, kokain o.l.) øke puls og blodtrykk i kombinasjon med Ketamin, noe som potensielt kan være problematisk om du befinner deg i risikogruppen for hjerteproblemer.

 

 

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17

Vi beklager eventuelle ulemper