Har tatt 15 stk diazepam 10 mg. Kan jeg seponere brått?

Heisan 🙂 jeg er en forsåvidt frisk kar på 35, har tidligere brukt ganske store mengder xanax og lignende. Ferdig med det nå. Men har de siste to dagene fått i meg ca 15 stk diazepam 10 mg. Og vurderer å kutte brått etter i dag. Det jeg lurer på da er om det er fare for psykisk eller fysisk reaksjon ved å kutte brått etter såpass høye doser over kort tid. Verdt å nevne jeg har drukket grapefrukt juice med disse, og det skal angivelig øke blodplasma konsentrasjon relativt mye.

mann/gutt |
35 år |
agder

  Rusinfo svarer:

Siden vi ikke er helsepersonell, må vi henvise til informasjon fra noen som er det.

I Norsk legemiddelhåndbok står følgende om nedtrapping av diazepam etter korttidsbruk: Brukt i inntil 4 – 6 uker: Nedtrapping over få dager.

Videre kan du lese hos Helsedirektoratet at et benzodiazepin eller et benzodiazepinlignende legemiddel brukt i terapeutiske doser i to uker kan avsluttes uten nedtrapping.

Det er likevel greit å tenke på at dette gjelder terapeutiske doser – med andre ord doser som er betydelig lavere enn det du har inntatt de siste to dagene. At man tidligere har hatt problemer med rus kan også forsterke seponeringsproblemer. Du sier ikke noe om hvor lenge siden du har avsluttet bruk av Xanax og lignende medikamenter, men det kan være greit å lese hva Felleskatalogen bl.a. sier om «rebound-symptomer»: Ved seponering kan reboundsymptomer oppstå, hvor behandlede symptomer kommer tilbake i forsterket grad. Kan også følges av andre reaksjoner som humørforandringer, angst, søvnforstyrrelser og rastløshet.

Felleskatalogen kan du også lese dette om klinisk konsekvens av interaksjonen mellom diazepam og grapefruktjuice:

Økt konsentrasjon av diazepam (inntil 3-4 ganger). Den studien som har undersøkt dette, har imidlertid ikke målt konsentrasjonen av den aktive metabolitten desmetyldiazepam, og det er sannsynlig at konsentrasjonen av denne vil være en del lavere enn vanlig. Dermed vil trolig påvirkningen av grapefruktjuice på totaleffekten av diazepam være betydelig mindre enn det man får inntrykk av ved å se på diazepamkonsentrasjonen isolert.

Sidene dosene du har tatt er såpass store, kan vi ikke si noe sikkert om at det kommer til å gå greit for deg å seponere diazepam brått. Det er også slik at etter bruk av langtidsvirkende benzodiazepiner, som diazepam, så tar det noen dager før man kjenner på eventuelle abstinenser. Men det kan også være at du unngår særlig ubehag. Du må gjerne sjekke dette med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 – der har de helsepersonell.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.