Abstinenser – benzodiazepiner

Vær oppmerksom på at du kan få abstinenser når du skal slutte med eller trappe ned på benzodiazepiner.

Absitinenser etter (langvarig) benzodiazepin-bruk kan være svært ubehgaelige/vonde både fysisk og psykisk; de kan være langvarige (månedsvis); og de kan være tildels farlige.

Dersom du har brukt benzodiazepiner i lengre tid, bør du være klar over at det er risikabelt å bare slutte uten nedtrapping og adekvat helsehjelp. Snakk med lege om dette før du gjør drastiske tiltak.