Rivotril

Rivotril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Det har dempende effekt og virker beroligende. Virkestoffet heter klonazepam.

Rivotril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. Rivotril regnes for å være et av de sterkere legemidlene i denne gruppen. Virkestoffet i Rivotril heter klonazepam.

Benzodiazepiner brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Alle benzodiazepiner, også Rivotril, er reseptbelagte medikamenter.

Mange benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Benzodiazepiner brukes også for å dempe bivirkninger av for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol.

 

 

Rivotril og rusvirkninger

Rivotril brukes først og fremst som et legemiddel mot epilepsi og spasmer. I noen tilfeller vil Rivotril også skrives ut mot uro, angst, eller liknende tilstander. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Store doser Rivotril gir rusvirkning. Dersom du ikke bruker Rivotril regelmessig, vil også lavere doser kunne gi rusvirkning. Dersom dosene er svært høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv.

Rivotril kan gi paradoksalvirkninger. Det betyr at du blir mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.

Jo større dose du har tatt av Rivotril, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Men dette forekommer også ved lavere inntak. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette under «viktig å vite om Rivotril» nedenfor.

 

Dosering og overdose

Vanlig dosering av Rivotril varierer fra person til person. Det er viktig å begynne med en lav dose ved oppstart. Både mengde og antall inntak per døgn varierer etter hvilken diagnose du har, din alder, helsetilstand osv. Anbefalt initialdoseringer 0,01-0,02 mg/kg/dag, fordelt på 3-4 enkeltdoser. Dette kan på sikt økes ved behov, f.eks. etter hvert som en toleranse utvikles.

Benzodiazepiner generelt, også Rivotril, regnes som lite overdosefarlige dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Overdosering av Rivotril er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

 

Bivirkninger og avhengighet

Vi kan dele bivirkninger i to: akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Rivotril inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.

 

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Døsighet/trøtthet. Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene og tregere reaksjonstid. Hodepine og svimmelhet kan forekomme.

Sjeldne bivirkninger: Allergiske hudreaksjoner. Pustevansker. Søvnforstyrrelser, mareritt, paradoksale reaksjoner som eksitasjonstilstand/opphisselse/manglende kontroll, aggressivitet.

Langsiktige bivirkninger

Rivotril er, som andre benzodiazepiner, avhengighetsskapende. Den viktigste langsiktige bivirkningen er avhengighet. Det kan være svært vanskelig å slutte med Rivotril om du først er avhengig. Skal du slutte, er det viktig å trappe ned i samråd med lege (eller annet helsepersonell) som er kyndig på feltet.

Bruk over tid kan gi abstinenser. Skal du slutte med Rivotril, ikke slutt uten å konferere med noen først. Det er viktig å trappe ned over tid.

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Bruk av Rivotril kan påvises omlag en uke ved urinprøver og 75-220 timer ved blodprøve. Ved mer enn en enkeltdose kan man spore stoffet i blodet i opp til 280 timer.

Påvisningstiden for spytt- og utåndingsprøver er omtrent som for blod.

Når vi oppgir hvor lenge et stoff kan påvises, er tallene alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner. Ved større inntak vil påvisingstiden vanligvis være noe lengre.

Når det gjelder trafikkontroller, er det slik at man tar en spytt- eller utåndingsprøve for å se om det er Rivotril i spyttet/utåndingen. Hvis det er det, blir en tatt med til en blodprøve for å sjekke mengden stoff i blodet. Deretter regnes det om til promille. Dette kan du lese mer om på våre sider «bilkjøring og trafikk»

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Dersom du bruker Rivotril, oppfyller du ikke helsekravene til å inneha førerkort. Snakk med legen om muligheten for å bytte til et annet medikament.

Rivotril og alkohol

Blanding av Rivotril med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for paradoksalvirkninger. Du kan blant annet oppleve at du blir mye fortere og mer full enn du blir ellers. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Rivotril med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

 

Rivotril og lovgivning

Rivotril er narkotikaklassifisert (som «Clonazepamum», se Narkotikalisten). Dette betyr at dersom du ikke har resept, er det straffbart å oppbevare, bruke, selge, eller på andre måter ta imot eller gi bort Rivotril. Ulovlig bruk kan straffes etter Legemiddelloven og omsetning kan straffes etter Straffeloven.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du evt. skal utenlands.