Nedtrapping på benzodiazepiner

Hvis du har brukt benzodiazepiner over tid kan du oppleve absinensreaksjoner når du skal slutte.

 

 

Å trappe ned bruken kan lette på symptomene. Nedtrapping er svært viktig dersom du ønsker å slutte med benzodiazepiner. Dersom du har brukt over tid, er det i utgangspunktet nødvendig med helsehjelp, i mange tilfeller innleggelse.

Du kan trappe deg ned selv om du ikke er innlagt, men da må du bruke lang tid/gjøre det forsiktig. Dette bør du snakke med helsepersonell om.

Som et utgangspunkt kan vi angi en reduksjon av dose på 10% per uke. Men dette er kun et anslag og kan variere veldig fra person til person og etter hvilke mengder du har brukt.