Sobril

Sobril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Det har en dempende effekt, og virker beroligende. Virkestoffet er oxazepam.

Hva er Sobril?

Sobril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. Sobril regnes for å være et av de mildere legemidlene i denne gruppen. Virkestoffet i Sobril heter oxazepam. Andre legemidler som inneholder oxazepam: Alopam.

Benzodiazepiner brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Alle benzodiazepiner, også Sobril, er reseptbelagte medikamenter.

Mange benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Benzodiazepiner brukes også for å dempe bivirkninger av for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol.

 

Sobril og rus – virkninger

Sobril brukes først og fremst som et beroligende og angstdempende medikament. Dersom du har uro, angst, eller liknende tilstander, vil Sobril kunne dempe dette. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Større doser Sobril gir rusvirkning. Dersom dosene er høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv. Men store doser kan ofte gi paradoksalvirkninger (forekommer også ved mindre doser). Det betyr at du kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.

Jo større dose du har tatt av Sobril, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette nedenfor.

 

Dosering og overdose

Vanlig dosering av Sobril ligger på 10-25 mg 1-4 ganger daglig. Både mengde og antall inntak per døgn varierer etter hvilken diagnose du har, din alder, helsetilstand osv. Benzodiazepiner generelt, også Sobril, regnes som lite overdosefarlige dersom du ikke blander med andre rus- eller legemidler. Overdosering av Sobril er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol.

Er du i tvil om du eller en annen har tatt overdose, ta kontakt med helsepersonell, Giftinformasjonen, eller legevakt/113!

 

Bivirkninger og avhengighet

Vi kan dele bivirkninger i to: akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder Sobril inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.

 

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Døsighet/trøtthet. Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Hodepine og svimmelhet kan forekomme.

Sjeldne bivirkninger: Allergiske hudreaksjoner. Respirajonsdepresjon. Insomnia, mareritt, paradoksale reaksjoner som eksitasjonstilstand/opphisselse/manglende kontroll, aggressivitet, hallusinasjoner.

 

Langsiktige bivirkninger

Sobril er, som andre benzodiazepiner, avhengighetsskapende. Den viktigste langsiktige bivirkningen er avhengighet, samt abstinenser ved fravær av inntak eller seponering. Det kan være svært vanskelig å slutte med Sobril om du først er avhengig. Skal du slutte, er det viktig å trappe ned i samråd med lege (eller annet helsepersonell) som er kyndig på feltet!

 

Blod-, spytt- og urinprøver

Bruk av Sobril kan påvises omlag en uke ved urinprøver og ca 1-2 døgn ved blodprøver. Påvisningstiden for spyttprøver er omtrent som for blod. Når vi oppgir hvor lenge et stoff kan påvises, er tallene alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner.

Når det gjelder trafikkontroller, er det slik at man tar en spyttprøve for å se om det er Sobril i spyttet. Hvis det er det, blir en tatt med til en blodprøve for å sjekke mengden stoff i blodet. Deretter regnes det om til promille. Dette kan du lese mer om på våre sider «bilkjøring og trafikk»

 

Bilkjøring og helsekrav til førerkort

Dersom du bruker Sobril fast (daglig, eller nesten daglig) kan du bruke inntil 30 mg per døgn og fortsatt oppfylle helsekravene for å kjøre bil. Dette er forutsatt at du får Sobril foreskrevet på resept, og at du ikke bruker noen andre medisiner som også kan påvirke kjøreevnen – i så fall vil dette kunne kreve spesielle hensyn. Snakk med din fastlege om hvilke regler som gjelder for deg, dersom du er i tvil.

Det finnes ikke faste regler om minimum tidsintervall fra inntak Sobril/oksazepam til kjøring kan skje. Dette er legen din skal vurdere. Husk at det uansett er ditt eget ansvar å være skikket til å føre motorvogn.

 

Sobril og alkohol

Blanding av Sobril med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for paradoksalvirkninger. Du kan blant annet oppleve at du blir mye fortere og mer full enn du blir ellers. Overdosefaren øker også vesentlig dersom du blander Sobril med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler.

 

Sobril og resepter

Sobril uten gyldig resept er narkotikaklassifisert. Dette betyr at dersom du ikke har resept, er det straffbart å oppbevare, bruke, selge, eller på andre måter ta imot eller gi bort Sobril. Ulovlig bruk kan straffes etter Legemiddelloven og omsetning kan straffes etter Straffeloven.

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Snakk med legen din før du ev. skal utenlands.