Xanor / Xanax / Ksalol

Xanor, Xanax og Ksalol er legemidler innen gruppen benzodiazepiner, der virkestoffet heter alpazolam.

Hva er alprazolam? 

Legemidlene i Norge som inneholder alprazolam heter Xanor, Xanax og Ksalol. Siden det finnes flere medisiner som inneholder virkestoffet alprazolam, vil vi heretter bruke dette navnet videre i artikkelen. Alprazolam er et stoff i gruppen benzodiazepiner. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. 

Benzodiazepiner brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Alle benzodiazepiner, også alprazolam, er reseptbelagte medikamenter.  

I medisinsk behandling brukes alprazolam spesielt for pasienter med panikkangst eller behandling av panikksyndrom, når annen behandling ikke gir resultater. I Norge markedsføres alprazolam under merkenavnet Xanor, mens det i en del andre land er mest kjent som Xanax. 

Mange benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke eller dempe virkningen av andre rusmidler. Her selges alprazolam også i form av piller med navnet Ksalol. 

  

Alprazolam og rus – virkninger 

Alprazolam brukes først og fremst som et beroligende og angstdempende medikament. Dersom du opplever uro, angst, eller liknende tilstander, vil alprazolam kunne dempe dette. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. I tillegg blir hukommelsen og reaksjonsevnen svekket.  

Alprazolam og andre benzodiazepiner benyttes også av enkelte brukere for å dempe bivirkninger fra andre rusmidler, for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol. 

Større doser alprazolam gir rusvirkning. Dersom dosene er høye kan det føre til at du blir svært trøtt og sløv. Men særlig store doser kan også gi paradoksalvirkninger (dette forekommer også ved mindre doser). Det betyr at du kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå, eller skade deg selv og andre. 

Jo større dose du har tatt av alprazolam, jo større er risikoen for slike paradoksalvirkninger. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Dette kan du lese mer om nedenfor. 

  

Blandingsbruk med alprazolam 

Bruk av alprazolam i kombinasjon med alkohol eller andre dempende stoffer øker risikoen for helsefare og uforutsette effekter. Om slike medisiner kombineres med alkohol vil man kan blant annet oppleve å bli mye fortere og mer full enn man ville blitt ellers. Slik bruk kan også medføre manglende selvkontroll og hukommelsestap. 

Overdosefaren øker også vesentlig dersom alprazolam blandes med alkohol eller andre dempende stoffer/legemidler. I noen tilfeller kan dette bidra til respirasjonsproblemer (problemer med å puste) som kan føre til dødsfall. 

  

Dosering og overdose 

Vanlig dosering ved medisinsk bruk av alprazolam er 0,75 – 1,5 mg daglig, i fordelte doser. Både mengde og antall inntak per døgn varierer etter hvilken diagnose som behandles, pasientens alder, helsetilstand osv. 

Benzodiazepiner generelt, også alprazolam, anses for å være medisiner som har lav risiko for overdosedødsfall dersom de ikke blandes med andre rus- eller legemidler. Overdosering av alprazolam er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre dempende stoffer, for eksempel alkohol. Dette kan være svært farlig. 

Er du i tvil om du eller en annen har tatt overdose, ta kontakt med helsepersonell, Giftinformasjonen, eller legevakt/113! 

  

Bivirkninger og avhengighet 

Vi kan dele bivirkninger i to; akutte og langsiktige. Begge typer bivirkninger gjelder alprazolam inntatt uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger og øker risikoen for dødsfall. 

  

Akutte bivirkninger 

Vanlige bivirkninger: Døsighet/trøtthet. Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme. Hodepine og svimmelhet kan forekomme, i tillegg til hukommelsestap. 

Sjeldne bivirkninger: Allergiske hudreaksjoner, svekket pusteevne, søvnløshet eller mareritt. Enkelte opplever også paradoksale reaksjoner som opphisselse, manglende kontroll, aggressivitet eller hallusinasjoner. 

  

Langsiktige bivirkninger 

Alprazolam er, som andre benzodiazepiner, avhengighetsskapende. Den viktigste langsiktige bivirkningen er avhengighet, samt abstinenser når man slutter å ta det. Det kan være svært vanskelig å slutte med alprazolam om du først er avhengig. Skal du slutte, er det viktig å trappe ned i samråd med lege (eller annet helsepersonell). 

  

Blod-, spytt- og urinprøver 

Etter bruk av alprazolam kan omdanningsstoffet hydroksyalprazolam påvises i 1-2 uker ved analyse av urinprøver, og i flere døgn ved blodprøver. Påvisningstiden for spyttprøver er omtrent den samme som for blod. 

Når vi oppgir hvor lenge et stoff kan påvises, er tallene alltid veiledende. Det forekommer store individuelle variasjoner. 

  

Bilkjøring og helsekrav til førerkort 

Alprazolam er et legemiddel som ikke er godkjent for bilkjøring per i dag. Dette betyr at brukere ikke oppfyller helsekravene for å ha førerkort. Siden det ikke finnes en mengde som er godkjent for bruk i trafikken, vil brukere alltid risikere å miste førerkortet. Dette gjelder også om medisinen er utskrevet fra lege. 

Når det gjelder trafikkontroller, kan det tas en spyttprøve for å se om det er alprazolam i spyttet. Om prøven gir utslag, blir en tatt med for å ta en blodprøve der man sjekker mengden stoff i blodet. Deretter regnes dette om til promille. Dette kan du lese mer om på våre faktasider om Rusmidler og bilkjøring. 

Snakk med din fastlege om hvilke regler som gjelder for deg, dersom du er i tvil. Husk at det uansett er ditt eget ansvar å være skikket til å føre motorvogn. 

  

Alprazolam og lovgivning 

Alprazolam-produkter uten gyldig resept er narkotikaklassifisert. Dette betyr at dersom du ikke har resept, er det straffbart å oppbevare, bruke, selge, eller på andre måter ta imot eller gi bort slike legemidler. Ulovlig bruk kan straffes etter Legemiddelloven og omsetning kan straffes etter Straffeloven. 

Skal du ut og reise er det derfor viktig at du har papirer på at det er dine medisiner. Helst bør man ta med seg resepten, og oppbevare medisinen i esken som er merket med navn. Snakk med legen din før du evt. skal utenlands.