Trenger jeg hjelp til å slutte med benzodiazepiner?

Avhengig av mengde og varighet på bruk kan det hende at du føler at du trenger hjelp og støtte når du skal slutte med, eller trappe ned på benzodiazepiner.

Mulige typer hjelp kan være avrusning, inneliggende behandling, poliklinisk behandling eller veiledning/samtaler hos en coach/psykolog/terpeut.

Din lege kan hjelpe deg med å sette opp en plan for nedtrapping. Skal du ha hjelp i det offentlige hjelpeapparatet, trenger du henvisning. Dette får du enklest ved å snakke med din fastlege. Forbered deg på hva du ev. ønsker å ta opp med legen.

Vær oppmerksom på at legen har opplysningsplikt som går på helsekrav til førerkort ved bruk av rusgivende medikamenter, dersom du har lappen. Les mer om det i vår artikkel om rus, bilkjøring og førerkort.