Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Benzodiazepiner og avhengighet

Benzodiazepiner er potensielt sterkt avhengighetsskapende. I medisinsk behandling anbefales det derfor kortest mulig behandlingstid. Det er vanlig å utvikle en toleranse, noe som vil si at man må ta større doser for å oppnå samme effekt.

Abstinenser

Abstinenser kan forekomme etter relativt kort tids bruk, men da gjerne i ganske mild grad. Ved lengre tids bruk øker risikoen for kraftigere abstinensplager. Angst, rastløshet, søvnvansker, muskelsmerter, skjelvinger, kvalme, kramper, hjertebank, økt puls og blodtrykk er typiske symptomer på benzo-abstinenser.

 

Individuelle variasjoner

Det er viktig å merke seg at både varighet, grad og karakter på abstinensene vil kunne variere veldig fra person til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre kan ha plager i flere uker.

 

Nedtrapping

Nedtrapping kan dempe abstinensene, og anbefales å gjøres i samråd med lege. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med nedtrapping/avrusing på institusjon.