Benzodiazepiner og avhengighet

Benzodiazepiner er potensielt sterkt avhengighetsskapende. I medisinsk behandling anbefales det derfor kortest mulig behandlingstid. Det er vanlig å utvikle en toleranse, noe som vil si at man må ta større doser for å oppnå samme effekt.

Abstinenser

Abstinenser kan forekomme etter relativt kort tids bruk, men da gjerne i ganske mild grad. Ved lengre tids bruk øker risikoen for kraftigere abstinensplager. Angst, rastløshet, søvnvansker, muskelsmerter, skjelvinger, kvalme, kramper, hjertebank, økt puls og blodtrykk er typiske symptomer på benzo-abstinenser.

 

Individuelle variasjoner

Det er viktig å merke seg at både varighet, grad og karakter på abstinensene vil kunne variere veldig fra person til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre kan ha plager i flere uker.

 

Nedtrapping

Nedtrapping kan dempe abstinensene, og anbefales å gjøres i samråd med lege. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med nedtrapping/avrusing på institusjon.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!