Hjelp til å slutte med benzodiazepiner

På disse sidene du finne konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med eller trappe ned bruken av benzodiazepiner.

Når det gjelder nedtrapping på benzodiazepiner er det viktig å være klar over at det forekommer tildels store individuelle variasjoner. Alle våre råd er veldig generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.

 

 

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!