Hjelp til å slutte med benzodiazepiner

På disse sidene du finne konkrete tips og råd for hvordan du kan slutte med eller trappe ned bruken av benzodiazepiner.

Når det gjelder nedtrapping på benzodiazepiner er det viktig å være klar over at det forekommer tildels store individuelle variasjoner. Alle våre råd er veldig generelle og ikke alt gjelder alle. Bruk det du føler kan passe for deg.