Hva er de mest vanlige rusmidlene?

Det vanligste rusmiddelet i både Norge og verden er alkohol. Gjennomsnittlig kjøper nordmenn over 15 år omkring 6.7 liter ren alkohol i året. Omregnet utgjør det omkring 450 småflasker øl eller 74 vinflasker hver i året.

En slik utregning betyr ikke at alle drikker like mye; noen få drikker veldig mye og drar gjennomsnittet betraktelig opp. De aller fleste drikker veldig mye mindre enn dette.I Norge har omring 90 % drukket alkohol noen gang i løpet av livet, åtte av ti  i løpet av det siste året. Halvparten har drukket 6 eller flere alkoholenheter ved samme anledning.

  • Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner.

 

  • Eldre drikker oftere enn yngre, men de har et mindre risikofylt drikkemønster.

 

  • Tre av fire drikker kun i helgene.

Alle undersøkelser om bruk av rusmidler viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte av de illegale (ulovlige) stoffene i Norge. Cirka 1 av 6 elever ved videregående har prøvd cannabis. Tall fra Ungdata viser at antall videregående elever som rapporterer cannabisbruk har økt fra 13 % i 2015 til 16% i 2017. Tallet er høyere i Oslo (fra 10 % til 17 %, mens 38 % av guttene på 3. trinn har prøvd cannabis.

  • De fleste som har prøvd cannabis, bruker det totalt 1-5 ganger i løpet av livet.

 

  •  Flere menn enn kvinner bruker cannabis.

 

Spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler viser generelt at såkalte “harde” stoffer som amfetamin, kokain, MDMA og lignende er svært lite utbredt. Omkring 4-5 % oppgir at de hadde brukt amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD noen gang i livet, mens omkring 1 % oppgav at de hadde brukt en eller flere av disse rusmidlene det siste året.