Hva er de mest vanlige rusmidlene?

Det vanligste rusmiddelet i både Norge og verden er alkohol. Gjennomsnittlig kjøper nordmenn over 15 år omkring 6.7 liter ren alkohol i året. Omregnet utgjør det omkring 450 småflasker øl eller 74 vinflasker hver i året.

En slik utregning betyr ikke at alle drikker like mye; noen få drikker veldig mye og drar gjennomsnittet betraktelig opp. De aller fleste drikker veldig mye mindre enn dette.I Norge har omring 90 % drukket alkohol noen gang i løpet av livet, åtte av ti  i løpet av det siste året. Halvparten har drukket 6 eller flere alkoholenheter ved samme anledning.

  • Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner.

 

  • Eldre drikker oftere enn yngre, men de har et mindre risikofylt drikkemønster.

 

  • Tre av fire drikker kun i helgene.

Alle undersøkelser om bruk av rusmidler viser at cannabis (hasj og marihuana) er det mest utbredte av de illegale (ulovlige) stoffene i Norge. Cirka 1 av 6 elever ved videregående har prøvd cannabis. Tall fra Ungdata viser at antall videregående elever som rapporterer cannabisbruk har økt fra 13 % i 2015 til 16% i 2017. Tallet er høyere i Oslo (fra 10 % til 17 %, mens 38 % av guttene på 3. trinn har prøvd cannabis.

  • De fleste som har prøvd cannabis, bruker det totalt 1-5 ganger i løpet av livet.

 

  •  Flere menn enn kvinner bruker cannabis.

 

Spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler viser generelt at såkalte “harde” stoffer som amfetamin, kokain, MDMA og lignende er svært lite utbredt. Omkring 4-5 % oppgir at de hadde brukt amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD noen gang i livet, mens omkring 1 % oppgav at de hadde brukt en eller flere av disse rusmidlene det siste året.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!