Hvordan lage en god oppgave om rus – for lærere

Et kompetansemål for samfunnsfag etter 10. klasse er «beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel».

(kilde: utdanningsdirektoratet).

For å fylle dette kompetansemålet best mulig, er det nødvendig at elevene blir oppmuntret til å se rusmiddelbruk i perspektiv, samt at de får mulighet til å tenke selv. Å bruke informasjonsvideoer, for eksempel fra weedensenteret, kan bidra til interesse og skape diskusjon. Det finnes uendelige videoer om rus på nett, her er det imidlertid viktig å være kildekritisk.

Når du som lærer skal utarbeide en skoleoppgave med rus som tema, bør du lage en spesifikk problemstilling. Det finnes en nærmest uendelig rekke mulige innfallsvinkler omkring temaet rus, derfor kan mange elever trenge noen enkle føringer som bidrar til å avgrense og avklare en mest mulig konstruktiv problemstilling som tilrettelegger for refleksjon. Dersom du lager en generell problemstilling må du hjelpe eleven med å definere problemstillingen sin godt.

Eksempler på mindre gode oppgaver

 

 • Hvorfor er narkotika farlig?

 

 • Hva er individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av narkotika?

 

 • Hvordan forebygge narkotikabruk?

 

 • Hva gjør samfunnet med narkomane?

 

 • Hva gjør narkotika med nervesystemet?

 

 • Hva gjør narkotika med hormonsystemet?

 

Dette er typiske spørsmål som det er vanskelig å gi et godt og konkret svar på. Det finnes en rekke forskjellige rusmidler med vidt forskjellige karakteristikker og virkemåter, og det finnes mange måter å bruke/misbruke disse på, med sterkt varierende årsaker og motivasjoner for bruk og misbruk.

 

Eksempler på gode oppgaver

 

Spørsmål av typen «hvorfor» eller «hvordan» vil vanligvis stimulere til egen refleksjon i større grad enn spørsmål av typen «hva», «hvor mange» o.l.

 

 • Det er vanlig å dele inn rusmidler etter deres virkning; dempende, stimulerende og hallusinogene. Hva menes med de ulike betegnelsene, og gi eksempler på stoffer i hver gruppe.

 

 • Hva er avhengighet, og hva skjer når en person blir avhengig av et rusmiddel? Hvordan tror du at dette kan påvirke andre?

 

 • Velg ut to rusmidler og sammenlign dem.

 

 • Hva er de vanligste brukte rusmidlene blant ungdom, og hvordan har utviklingen vært av bruken de siste 20 årene?

 

 • Hvilke rusmidler er mest skadelige og hvorfor?

 

 • Hvilke skader kan du få av alkoholbruk? Kan du tenke deg noen ulemper ved å ikke bruke alkohol?

 

 • Hvilken påvirkning har voksnes bruk av alkohol på ungdom?

 

 • Mange er i dag tilhengere av sykdomsmodellen på avhengighet. Hva menes med dette? Er du enig i at avhengighet er en sykdom?

 

 • Hvem har ansvar for å hjelpe mennesker som har blitt rusavhengige, og hvem synes du skal ta ansvar?

 

 • Blir rusmisbrukere diskriminert? I så fall på hvilke måter?