Statistikk over rusbruk i Norge

I linkene nedenfor kan du finne forskning og statistikk over rusmiddelbruk blant ungdom og voksne i Norge.

Det er ikke mulig å ha full oversikt over hvor mange som bruker rusmidler til enhver tid men gode statistikker gir en pekepinn. Folkehelseinstituttet har laget statistikk over bruk av de vanligste rusmidlene. Ungdata samler inn informasjon fra unge i hvert fylke, også om rusmidler. I tillegg lager Kripos en årlig oversikt over narkotikabeslag de har gjort.