Virkninger og bivirkninger av MDMA / ecstasy

MDMA/Ecstasy kan karakteriseres både som sentralstimulerende og hallusinogent.

 

Effekten avhenger bl.a. av dose og styrkegrad, hvilken sinnsstemning du er i, hva slags omgivelser du befinner deg i og hvilke forventninger du har. Virkningen av det samme stoffet kan variere fra person til person, og fra én rusepisode til en annen.

Former og inntaksmetoder

Ecstasytabletter inntas i all hovedsak oralt. Det finnes flere ulike metoder for inntak av MDMA i pulverform. Den vanligste inntaksmetoden er oralt (enten direkte eller oppløst i væske). Andre velger å innta stoffet ved sniffing, rektalt, ved røyking (eller mer presist fordamping) eller injisering. Sistnevnte forutsetter at man inntar en betydelig lavere dose MDMA sammenlignet med oralt inntak, og risikoen for overdosering er derfor større.

 

Virkning, effekt og varighet av MDMA

Etter inntak av MDMA/Ecstasy oralt kan det ta 20-60 minutter før rusvirkningen inntreffer. La det derfor gå tilstrekkelig med tid før du evt. tar en ny dose dersom rusvirkningen lar vente på seg. En normal brukerdose ligger på omkring 60-125 mg. MDMA.

 

Virkningen kan deles inn i tre faser:

  1. OPPTUREN: Denne fasen varer vanligvis 5-10 minutter. Kroppstemperaturen og hjerterytmen øker, og dette kan gir en varm følelse. Pupillene blir store, og man kan få problemer med å fokusere. Det kan også oppstå en periode med forvirring. Noen opplever kvalme og brekninger.
  2. TUREN: Rusen varer som oftest 4-6 timer. Man kan føle seg våken og opplagt, eller full av empati og interesse for folk og verden rundt seg. Sanseinntrykk forsterkes, og mange opplever følelser av eufori og velvære.
  3. NEDTUREN: Nedturen kan vare i timer eller skje raskt. Fordi man tømmer kroppens energilagre, vil mange kjenne seg fysisk utmattet når effekten av stoffet avtar.

 

Bivirkninger av MDMA og Ecstasy

Vi mottar en del henvendelser der brukere rapporterer om vansker i ettertiden av MDMA/ecstasy-bruk. Dette gjelder særlig dersom det har vært inntatt større mengder. Vanlige symptomer inkluderer depresjon, likegyldighet og lav energi. Mange rapporterer også om angst og følelse av trykk i brystet. MDMA/ecstasy kan utløse psykiske lidelser hos disponerte individer.

Søvnproblemer, humørsvingninger og hukommelsestap kan også forekomme. Vanligvis vil disse symptomene være forbigående i løpet av noen uker. Skulle de likevel vedvare, bør man kontakte hjelp.