Hvorfor er narkotika ulovlig?

Nesten alle kulturer opp gjennom historien har brukt forskjellige stoffer som vi i dag kaller narkotika. I begynnelsen var det snakk om stoffer som vokste naturlig i naturen, for eksempel ulike planter og sopper. Det var ikke ulovlig, og ble ofte brukt i forbindelse med ritualer.

Narkotikakonvensjonen

Etter ca 1930 bestemte styresmaktene i ulike land for å lage lover mot narkotika. Etter hvert har det kommet flere internasjonale konvensjoner og lover med hensikt i å regulere eller ulovliggjøre de ulike rusmidlene.  Den første internasjonale konvensjonen var Haagkonvensjonen av 1912. Denne var ment å regulere innførsel og bruk av opium, heroin, morfin og kokain.

Opprinnelig er den norske narkotikapolitikken basert på Den alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og Konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971, hvor en rekke stoffer ble registrert som ulovlige. Disse konvensjonene har dannet grunnlaget for narkotikapolitikken i en rekke land rundt omkring i verden.

 

Narkotikaloven i Norge

I Norge betegner narkotika alle rusmidler som står oppført på narkotikalisten. Det er myndighetene (ved Statens Legemiddelverk) som til en hver tid definerer hvilke stoffer som regnes som narkotika. Myndighetene følger også en del internasjonale overenskomster om hvilke stoffer som skal defineres som ulovlige. Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika.

Alkohol er ikke regnet som narkotika og er lovlig omsatt i Norge.

Du kan lese mer om historien om narkotika i Norge i denne artikkelen fra FHI.

 

Er hasj ulovlig? Se denne videoen og finn svaret!