Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

LSD: Bruksmåte, virkninger og bivirkninger

Det er mest vanlig å innta LSD ved å spise papirlapper som har vært dryppet med LSD. Rusen kan vare i 6-12 timer, avhengig hvor mye du har tatt.

Du vil kjenne effekten av LSD ½-1 time etter inntak. LSD er veldig potent; en normal brukerdose ligger på omtrent 100 mikrogram (altså 0,0001 gram). Doser helt nede i 20 mikrogram kan gi en virkning. Det er vanskelig å vite eksakt hvor mye LSD en papirlapp inneholder.

Hvordan oppleves rusen fra LSD?

LSD er et rusmiddel med en kraftig virkning. Det kan være vanskelig å beskrive hvordan rusen oppleves for en som ikke har prøvd det. Mange beskriver at LSD reduserer eller fjerner «filteret» som du til vanlig oppfatter deg selv og omverdenen med. Sanseinntrykk og stemninger blir kraftigere og mer intense. Dette betyr  at hvordan du har det fra før og hva slags omgivelser du befinner deg i når du bruker LSD, har stor betydning for rusopplevelsen.

Virkninger og bivirkninger av LSD

Det er normalt å at rusen oppleves veldig ulikt i løpet av en rusepisode. Fordi virkningen er lang, er det mange som har både god og skremmende opplevelser under samme rusen.  Mengde inntatt stoff kan ha betydning for hvor intense virkningene og bivirkningene er. Det er større risiko for ubehagelige opplevelser ved store doser.

Mulige virkninger av LSD:

 • Endret bevissthetstilstand og virkelighetsoppfatning
 • Forsterkede sanseinntrykk
 • Sansebedrag/hallusinasjoner (intrikate og bevegelige geometriske former kan oppstå i gjenstander rundt deg, men også ved lukkede øyne. Gjenstander kan også sees som bevegende og pulserende)
 • Følelser av eufori, velvære, tilhørighet og innsikt
 •  Kreative tanker
 •  Endret oppfattelse av tid
 •  Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

Mulige bivirkninger av LSD:

 • Følelser av frykt, panikk, angst
 • Desorientering og forvirring
 • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette deg  i farlige situasjoner)
 • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk
 • Kvalme, svimmelhet, magesmerter
 • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.
 • HPPD (Hallucinogen persisting perception disorder) – varige visuelle hallusinasjoner/synsforstyrrelser.

LSD kan noen ganger utløse psykiske plager i ettertid. Om dette skjer deg, er umulig å vite på forhånd. Fordi LSD-rusen kan være veldig overveldende, er det lurt å være mest mulig voksen og psykisk stabil før du vurderer å prøve det.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å snakke med lege eller annen helsepersonell.