Hvordan forebygge rusbruk?

Det er mye snakk om at vi må forebygge rusbruk, men hva vil det egentlig si?