Hvordan påvirker rusmidler samfunnet?

Alle rusmidler kan sies å ha både positive og negative virkninger, både for mennesker og for samfunn.

En positiv effekt er for eksempel at rusmidler kan hjelpe de som har behov for legemidler, behandling og helsehjelp. Det er nemlig slik at noen rusmidler også brukes i medisin, for eksempel kan smertelindrende eller angstdempende legemidler inneholde stoffer som er definert som rusmidler. Andre rusmidler brukes også som smertestillende medisin eller som medisin når en må operere.

Mange mener også at rusmidler kan være til hjelp for rekreasjon og mentalt velvære – det vil si for å slappe av og ha det bra. Forskjellige typer rusmidler har blitt brukt på den måten siden menneskets opprinnelse. I Norge har særlig alkohol blitt brukt på den måten. Mange bruker også rusmidler for å «koble av» og få en pause fra hverdagen.

Negative virkninger av rusmidler

Nesten alle rusmidler (også de som er lovlige) har det til felles at hvis du bruker det jevnlig/over tid blir du avhengig, og risikerer å få ulike problemer. Dette blir dyrt for samfunnet på mange måter, fordi folk trenger helsehjelp på grunn av avhengighet eller helseproblemer de har fått på grunn av rusbruk.

Noen bruker rusmidler på en måte som gjør at de ikke kan jobbe, noe som koster velferdssamfunnet penger. Alle tilbud rettet mot rusavhengige, slik som boligtilbud, oppfølging, rehabilitering og så videre, er en utgift for staten. I tillegg er det mange pårørende av rusmisbrukere som får langvarige problemer, for eksempel sykemeldinger, sykdommer og uførhet.

Fordi narkotika er ulovlig, selges det på det ulovlige (illegale) markedet. Dette gjør at mye penger omsettes uten at det betales skatt av. At det finnes et stort ulovlig marked hvor det selges narkotika, koster penger for samfunnet også fordi politiet bruker tid på det, fordi det kan være mye vold og annen kriminalitet knyttet til noen av disse miljøene.

I Norge er det rusmiddelet alkohol som koster samfunnet mest, både økonomisk og når det gjelder folkehelse.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!