Hvordan påvirker rusmidler kroppen og hjernen?

Det er veldig forskjellig hvordan de ulike rusmidlene påvirker kroppen. Men det er noen ting som er likt og som kan skje ved inntak av alle de ulike rusmidlene.

Rusmidler og hjernen

Rusmidler gjør at konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner fungerer dårligere. Du blir mer impulsiv, noe som kan føre til at du sier og gjør ting du vanligvis ikke ville gjort. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet.

Alle rusmidler påvirker det som kalles belønningssenteret i hjernen. Det er dette som gjør at rusmidler kan gir en umiddelbar velværefølelse (du føler deg for eksempel glad, avslappet, lykkelig).

Bruker du rusmidler ofte, kan du oppleve at virkningen av stoffet etter hvert blir mindre. Dette kalles toleranse, og skjer fordi hjernen tilpasser seg rusvirkningen. Dette kan igjen føre til at naturlige, positive hverdagsopplevelser ikke lenger gir like positive følelser som før, og du føler at du trenger rusmidler for å ha det bra. Det kan føre til at du fortsetter å ta rusmidler – noe som igjen øker faren for at du blir avhengig.

 

 

Rusmidler og  kroppen

Rusmidler har også virkninger på andre deler av kroppen enn hjernen, for eksempel kan det påvirke hjerte, lever og nyrer. Etter lengre tids bruk vil også flere av kroppens organer tilpasse seg rusmiddelet. Dette gjør at du kan få abstinenser om du ikke tar stoffet. Abstinenser kan for eksempel være angst, kramper, skjelving, svetting, oppkast.

 

 

Virkninger og skader på kroppen varierer så mye mellom de ulike rusmidlene, at det er vanskelig å si noe generelt.  Men du kan lese mer om de ulike rusmidlenes virkninger og skadevirkninger på våre sider om de forskjellige rusmidlene.