Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

LSD: Forholdsregler, overdose og avhengighet

Det er vanskelig å kunne si på forhånd om en person er psykisk parat til å takle LSD-rusen. Bruk av hallusinogener forutsetter gjerne en høy grad av psykisk og emosjonell modenhet og stabilitet.

Den tryggeste forholdsregelen du kan ta, er å ikke ta hallusinogener overhodet. Har du likevel bestemt deg for å bruke dette, er det viktig å være forsiktig. For å redusere risikoen for en dårlig opplevelse bør du ta disse forholdsreglene om du skal bruke LSD:

  • Les deg grundig opp på LSD på forhånd, slik at du er best mulig forberedt på hva du kan forvente.

 

  • Det lønner seg å være på den sikre siden – ta heller en litt for lav enn en litt for høy dose.

 

  • Vær så sikker som mulig på at stoffet du skal ta inneholder kun hva det skal, og ikke noe annet. Om mulig bør du få stoffet testet – f.eks. ved å bestille et drug test kit. Ikke kjøp eller ta imot LSD fra noen du ikke kjenner eller stoler på.

 

  • LSD kan bruke lang tid før rusvirkningen inntreffer – normalt ½-1 time, men noen ganger også lenger enn som så. Ikke ta mer selv om du ikke opplever virkning etter kort tid.

 

  • Innta LSD kun i trygge og forutsigbare omgivelser, sammen med personer du stoler på.

 

  • Innta LSD kun når du allerede er i et godt humør.

 

  • Spis godt på forhånd, og ha mat og drikke tilgjengelig underveis. Dette kan være lurt å gjøre klart i forkant av inntaket.

 

  • Unngå kombinasjon med alkohol og andre rusmidler.

 

  • Ha en nykter person tilstede. Vedkommende kan ha «bakkekontakt med virkeligheten» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette situasjoner.

 

  • Ikke vær redd for å kontakte medisinsk hjelpepersonell ved behov – liv og helse bør være førsteprioritet, uansett hva. Det er bedre å ringe 113 en gang for mye!

LSD og overdose

LSD er ikke kjent for å være fysiologisk giftig. Når man snakker om overdose i forbindelse med bruk av LSD, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag som følge av bruk. Dette kan f.eks. skyldes for høye doser, eller at brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt. Dette er kjent som en «bad trip». Risikoen for dårlige opplevelser kan reduseres dersom du følger forholdsreglene nevnt ovenfor.

Skulle du likevel oppleve en «bad trip», finnes det noen grep som i beste fall kan bidra til å forbedre situasjonen. Først og fremst bør du enten forsøke å forsiktig styre negative tanker i en annen retning, f.eks. ved å endre på hvilke omgivelser du befinner deg i. Eller så bør du forsøke å hengi deg til opplevelsen. Husk i så fall at rusen vil gå over etter hvert, selv om det kanskje ikke føles sånn der og da. Å kjempe imot er uansett sjeldent veldig vellykket. Men – om du har noen du stoler på som kan være sammen med deg, kan vedkommende i beste fall også hjelpe deg med å roe vanskelige tanker.

Dersom du har hatt en dårlig opplevelse med hallusinogener, og føler at du sliter i ettertid, bør du vurdere å oppsøke helsepersonell for oppfølging.


LSD og avhengighet

LSD er ikke kjent for å være avhengighetsskapende.

Bruk av LSD medfører ikke fysiske abstinensplager i noen betydelig grad. Riktignok kan enkelte utvikle en viss psykologisk avhengighet av hallusinogener generelt, kjennetegnet av en sterk trang til å innta denne typen stoffer mer eller mindre regelmessig på bakgrunn av den psykoaktive virkningen de gir.

For øvrig foreligger det en rask toleranseutvikling for LSD. Dette betyr at kroppen raskt tilvenner seg stoffet, noe som igjen betyr at enkelte kan oppleve minimal virkning ved på ny å innta LSD i kort tid etter bruk. Opplevelsen kan uansett være såpass kraftig at de fleste ikke føler for å gjenta en slik episode med det aller første.

 

Kombinere LSD med andre rusmidler og legemidler

Vi vil på generelt grunnlag fraråde å innta LSD i kombinasjon med andre rusmidler. Dette kan bidra til uforutsigbare virkninger, og potensielt øke faren for uønskede psykiske bivirkninger. På én side kan enkelte rusmidler fremheve eller forsterke eventuelle ubehagelige sider ved LSD. På den andre siden kan enkelte rusmidler bidra til å styre rusen i en annen retning enn LSD ellers ville ha gjort, noe som potensielt kan oppleves som plagsomt og frustrerende.