Benzo og bilkjøring, hvor lang straff kan jeg få?

Hei jeg lurer på en ting. Jeg ble stoppet av politiet forleden dag, jeg ble tatt inn til blodprøver, jeg måtte innnrømme at jeg hadde tatt benzo. Jeg sa ikke det var mye. Men dette ser de vel på prøvene. Hvor lang straff kan jeg få? [anonymisert]

kvinne/jente |
50 år |
innlandet

  Rusinfo svarer:

Vi går ut ifra at dette gjelder illegal bruk av benzo, altså benzo som du ikke har fått på resept.

Men om vi tar feil, og du får benzo på resept og bruker dette som foreskrevet, kan det hende at du ikke har kjørt ulovlig overhodet. I noen tilfeller kan du bruke benzo og fint kjøre bil likevel, sett at du oppfyller noen helt bestemte kriterier. Disse kriteriene er beskrevet i Førerkortveilederen (avsnitt om benzodiazepiner, se «Veiledning» for detaljer). Kort sagt handler dette om generelle helsekrav til førerkort, noe som er legens ansvarsområde.

Når det gjelder illegal bruk av benzo og bilkjøring, så vil straffen komme an på hvilken konsentrasjon som blir påvist i blodprøven, altså konkret hva blodprøven sier. Om du i tillegg er dømt for lignende lovbrudd tidligere, eller om det er andre spesielle omstendigheter som hever alvorlighetsgraden, kan straffen også bli strengere.

Det er tre nivåer av straffbarhetsgrense for ruspåvirket kjøring i Norge. Disse tar utgangspunkt i alkoholpromille – 0,2 i promille eller mer; 0,5 i promille eller mer; og 1,2 i promille eller mer. For andre rusmidler en alkohol, så benytter man en tabell som viser hva de ulike rusmidlene tilsvarer i alkoholpromille. Her kan vi også tipse om denne tabellen, som gir et omtrentlig anslag på hvor lang tid det tar før ulike rusmidler har en blodkonsentrasjon som tilsvarer 0,2 i alkoholpromille eller lavere.

Dette er typiske straffereaksjoner:
– 0,2 i alkoholpromille eller mer: forelegg (bot + anmerkning på rullebladet). Ved førstegangsovertredelse vil normalt ikke førerkortet inndras, men i spesielle tilfeller kan det inndras opptil ett år.
– 0,5 i alkoholpromille eller mer: forelegg og betinget eller ubetinget fengsel. Ved førstegangsovertredelse inndras førerkortet i minimum ett år.
– 1,2 i alkoholpromille eller mer: forelegg og ubetinget fengsel. Ved førstegangsovertredelse  inndras førerkortet vanligvis i 2-5 år.

Botens størrelse vil normalt tilsvare 1,5 ganger månedslønn, men dette kan variere noe.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.