Hvordan få førerkortet tilbake?

Om du må levere fra deg førerkortet på bakgrunn av rusmiddelbruk, må du forvente å være uten førerkort i en periode på minst 6 måneder. Nedenfor kan du lese om de ulike regelverkene til de ulike førerkortgruppene.

Førerkortgruppe 1

(AM, S, T, A1, A2, A, B, BE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en seks måneders periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan Helseattest deretter gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

 

Førerkortgruppe 2 og 3

(C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE):
Dersom du må levere fra deg førerkort på bakgrunn av rusmiddelbruk, vil det normalt følge en tre års periode med regelmessige urinprøver. Dersom disse er negative, kan deretter Helseattest gis med anbefaling om førerrett for inntil ett år om gangen i tre år, forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattesten kan deretter gis med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet.

Merk at dette regelverket omhandler rusbruk generelt – dersom du har mistet førerkortet pga. ruspåvirket kjøring, kan det være strengere krav og/eller lengre ventetider for å få førerkortet tilbake. Se kap. 2.1. Ruspåvirket kjøring for ytterligere informasjon.