Bruk av rusmidler utenom bilkjøring – helsekrav til førerkort

Leger, psykologer/psykiatere og optikere vurderer om du fyller helsekravene til å inneha førerkort. Om du innrømmer eller blir tatt for bruk av narkotika, kan du risikere å miste førerkortet i en periode. Det samme gjelder for problematisk alkoholbruk samt misbruk av legemidler.

Mer spesifikt vurderer legen/psykolog/optiker hvorvidt din rusbruk medfører helseskade og gir økt trafikksikkerhetsrisiko. «Helseskade og økt trafikksikkerhetsrisiko» betyr en bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når du er og ikke er påvirket av det aktuelle rusmiddelet. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. I praksis er det mange som vil vurdere at et sporadisk bruk av illegale rusmidler ikke er forenlig med helsekravene til å inneha førerkort.

 

Om lege/optiker/psykolog vurderer at du ikke fyller helsekravene, vil de gi deg et muntlig kjøreforbud på inntil 6 måneder, eller sende melding til statsforvalter. I meldingen, som også skal sendes i kopi til deg, skal det gis en begrunnelse for hvorfor helsekravene ikke er oppfylt. Statsforvalter vurderer om opplysningene er tilstrekkelig til å be politiet inndra førerkortet ditt.