Legemidler og bilkjøring

Mange reseptpliktige legemidler har konkrete regler for hvordan disse kan brukes om du ønsker å beholde førerkortet ditt.

 

Disse reglene kun gjelder dersom du har gyldig resept. Legemidler uten gyldig resept straffes på lik linje med illegale rusmidler. 

Generelt er du selv pliktig til å vurdere hvorvidt du er skikket til å kjøre bil. Dersom du har en medisinbruk som er forenlig med regelverket, men likevel ikke føler at du er skikket til å kjøre bil, skal du la bilen stå!

 

 

Velkommen til RUSinfo!

Vi har tekniske problemer med spørsmålstjenesten. Spørsmål sendt inn etter 29.04 kan ha blitt borte, og vi ber deg sende inn på nytt. Vi beklager ulempen, og jobber med å rette feilen snarest. 

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen!