Hvor mye deksamfetamin kan man forvente å ha i blodet?

Hvor mye kan man forvente å ha i blodet når det før blodprøve er inntak på 20 mg deksamfetamin 2 timer før, 20 mg 5 timer før og 30 mg 7 timer før. Bruker deksamfetamin hver dag og veier 50 kg. Kan et slikt inntak være forenelig med konsentrasjon på 1,700 i blod?

kvinne/jente |
29 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Dette har vi dessverre ikke verktøy for å regne ut. Når vi svarer på spørsmål om sporbarhet i blod i forbindelse med trafikksaker, tar vi som regel utgangspunkt i disse tabellene fra Oslo Universitetssykehus:

Hvor lenge etter inntak er stoffene i kroppen?
Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

Her er amfetamin omtalt, men ikke deksamfetamin spesifikt. Disse to har mange likheter, men også noen forskjeller. Det er uklart for oss konkret hvilken variant av amfetamin tabellen tar utgangspunkt i. Sannsynligvis dreier det seg om racemisk amfetamin (som er en tilnærmet 50/50-blanding av deksamfetamin og levoamfetamin), eller muligens om «gateamfetamin», som gjerne vil si racemisk amfetamin + en varierende grad av utblandingsstoffer.

Tabellene vil f.eks. vise at inntak av 50 mg amfetamin bruker 16-28 timer før blodkonsentrasjonen tilsvarer 0,2 i alkoholpromille (eller lavere). Ved inntak av 100 mg forlenges dette tidsrommet til 24-44 timer. Videre kan du også lese at de tre straffenivåene for alkoholpromille (0,2, 0,5 og 1,2) tilsvarer henholdsvis 0,300, 1,500 og 3,600 mikromol amfetamin per liter fullblod.

Så – om amfetamin og deksamfetamin er sammenlignbare i dette tilfellet, høres det fullt mulig ut at inntaket du beskriver har gitt en blodkonsentrasjon på 1,700.

For øvrig – nå vet ikke vi hvorfor du spør om dette, eller om det dreier seg om en trafikksak overhodet – men om du bruker medisinen fast, i foreskrevne doser, vil dette være forenlig med bilkjøring under visse betingelser. Utskrivende lege skal kunne informere om hvilke regler som gjelder for deg – se også Førerkortveilederen (særlig kap. 13 og 14).

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Velkommen til RUSinfo!

Vi har for øyeblikket problemer med vår chat, men er åpen på telefon. Vi jobber med å rette opp feilen.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

Tirsdag 30.mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.