Subutex og benzodiazepiner

Hvordan skal jeg gå frem for og få beroligende benzo etter at jeg går subutex og sliter med angst og nedstemthet? Jeg trenger dette for jeg er den eneste gjenlevende etter de er døde.

mann |
50 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Vi får ikke helt tak i om du går på Subutex, eller om du er i ferd med å gå av Subutex, men uansett er dette et spørsmål du må ta opp med din behandlende lege. Dersom du er i LAR åpner retningslinjen for samtidig bruk av benzodiazepiner, dersom følgende kriterier er tilstede:

  • Mangeårig varighet av avhengighetstilstanden (som regel mer enn fem år)
  • Forsøk på nedtrapping og psykososial behandling (poliklinisk og/eller under opphold i døgnenhet) er prøvd, som regel flere ganger, uten vedvarende ønsket effekt og det vurderes som usannsynlig at ytterligere forsøk på nedtrapping og psykososial behandling vil gi annet resultat
  • Det er sannsynlig at vedlikeholdsbehandlingen vil redusere skade (redusert/mindre risikofylt bruk av benzodiazepiner, redusert bruk av rusmidler, redusert kriminalitet, redusert kontakt med rusmiljø når dette ikke er ønsket etc), samt bedre pasientens funksjonsnivå og livskvalitet
  • Pasienten er gitt og har forstått informasjon om de negative effektene av langvarig bruk av benzodiazepiner, herunder nedsatt kognitiv og motorisk funksjon, og avhengighet
  • Det vurderes som sannsynlig at pasienten vil klare å avslutte bruk av andre rusmidler og vanedannende legemidler slik at vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner ikke vil gi risiko for overdose eller andre alvorlige rusrelaterte hendelser
  • Det vurderes at pasienten har evne (kognitivt, psykisk og somatisk) og vilje til etterlevelse av behandlingsplanen, inkludert kontroll med utlevering og eventuelle urinprøver under påsyn av helsepersonell

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.