Promillekjøring, tap av førerretten og PEth-prøver

Hvis man blir stoppet i promillekontroll, for så å bli tatt med eks. 1,5 i promille, da vil du miste førerretten eks. 2 år. Etter 2 år kan man avlegge førerprøve også få igjen førerretten. Men må man da avlegge regelmessig PEth prøver en viss tid etterpå? Evt. før? Eller er da saken ute av «verden»? For hvis du mister førerretten der du eks. aldri har kjørt en meter med alkohol i blodet, men søker hjelpe evt. tar en innleggelse noen mnd., for du synes selv du drikker for mye, da kan du også miste førerretten, men da må du avlegge rene prøver i minimum 6 mnd. før du kan søke om å få det tilbake. skjønner ikke helt «logikken»! En som søker hjelp vil da bli strengere «straffet», enn en som allerede har vært på veiene å kjørt, å faktisk kunnet tatt menneskeliv!

46 år |
velg fylke

  Rusinfo svarer:

Helt riktig som du sier: Dersom du blir tatt med alkoholkonsentrasjon i blodet over 1, 2 i promille, vil du miste førerretten i minst 2 år, jf. § 3-2 i Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn.

Dersom man mister førerretten for en periode av 1 år eller mer, skal det avlegges full ny førerprøve, jf. § 8-3 samme forskrift. Full ny førerprøve, vil si teoriprøve og praktisk prøve.

Ifølge førerkortforskriften §§ 4 og 36, trengs det også helseattest når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker bruker midler som gir svekket kjøreevne, herunder avhengighet, langvarig høyt inntak eller skadelig bruk av alkohol.

Helseattest utstedes der seks måneders månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med politiet eller Statens vegvesen dersom du ønsker nærmere beskrivelse av hvordan dette vanligvis gjøres.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.