Har legen taushetsplikt for politi og/eller foreldre?

Hvis man trenger hastende legehjelp på grunn av narkotika, har legene taushetsplikt for politi eller/og foreldre om pasienten er over 16 år, men under 18? Og kan de ende opp med å bli straffet på noen måte?

kvinne/jente |
17 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hovedregelen er at legen alltid har taushetsplikt overfor politi, legen har rett og slett ikke lov til å fortelle politi at du har ruset deg.

Når du er 16 år er du i utgangspunktet beskyttet av loven om taushetsplikt, du kan selv bestemme over egen helse og foreldrene dine har ikke lenger tilgang til helsejournalen din. Derfor har legen også taushetsplikt ovenfor foreldrene dine. Men, så lenge du fremdeles er under 18 år, kan helsepersonell i noen tilfeller velge å gjøre et unntak. I Lov om pasient- og brukerrettigheter kan du bl.a. lese dette (§ 3-4):

Er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre som har foreldreansvaret informeres.

Er pasienten eller brukeren mellom 12 og 16 år, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret når pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Uavhengig av pasientens eller brukerens alder, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, dersom tungtveiende hensyn til pasienten eller brukeren taler mot det.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, når pasienten eller brukeren er under 18 år. Pasienten eller brukeren skal orienteres om at informasjonen gis.

Her blir det altså snakk om en vurderingssak fra helsepersonellets side – men dersom du er tydelig på at du ikke ønsker at foreldre skal informeres, er det godt mulig at dette vil bli tatt hensyn til. For eksempel står det jo i lovteksten at «Uavhengig av pasientens eller brukerens alder, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, dersom tungtveiende hensyn til pasienten eller brukeren taler mot det«.

Uansett tenker vi at det er en veldig god idé å be om legehjelp når du trenger det – liv og helse er tross alt førsteprioritet!

Du kan lese mer om taushetsplikten her.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.