Cannabis – kontroll i trafikken og fordeler ved å slutte

Hei. Jeg har spørsmål innen to områder jeg håper dere kan hjelpe med.

Jeg er en mann i tidlig 40åra som har røyket cannabis regelmessig fra jeg var 15. Mye da jeg var yngre, mindre nå. Jeg røyker lite av gangen, ca en tynn joint om dagen, 0,2 gram, fordi det hjelper meg å stresse ned. Kjæresten min tar et glass rødvin, jeg tar en joint. I helgene tar jeg kanskje 2-3.
Jeg jobber i en krevende lederstilling med mye ansvar og stressende dager, og opplever at en joint hjelper å håndtere stresset.

Jeg har aldri kjørt ruspåvirket, og ville heller aldri tenkt tanken. Jeg har alltid hatt angst (og jeg vet ikke om cannabisen gjør det verre eller bedre), men i det minste gjør den angsten at jeg aldri røyker samme dag som jeg vet jeg må kjøre. Er paranoid på det området. Derimot tar jeg som regel en joint om kvelden dagen før. Nå har jeg en jobb som gjør meg avhengig av bil, og jeg lurer derfor på om det er slik at politiet nå alltid tester med spyttprøve som kan påvise THC fremfor de mer vanlige alkometerene? Og hvis så, vil jeg «blåse» for ruspåvirket kjøring og bli straffet deretter, selv om jointen var dagen før og rusen var borte for lenge siden? Hvor lenge vil det kunne påvises med mitt forbruk?

Jeg kan heller ikke snakke med legen eller psykologen min om dette, for jeg vet at de er pålagt å varsle på en måte som gjør at jeg vil miste retten til å kjøre, og dermed jobben min.

Mitt forhold til rus er ellers veldig nyktert. Jeg drikker kun noen få ganger i året og aldri mye av gangen.

Jeg vet jeg nok burde kutte ut, men motivasjonen til å slutte varierer voldsomt. Jeg prøver å motivere meg selv ved å lese meg opp, men alt jeg finner er myntet på unge, og er vinklet mest mot «farene» ved det. De farene skremmer meg dessverre ikke det minste. Det som derimot hadde hjulpet var å kunne lese og lære mer om hva slags positive fordeler jeg vil oppleve ved å slutte, og dette finner jeg veldig lite om.

Er det noen steder jeg kan lese mer om oppsidene av å slutte etter så mange år?

Jeg tør som sagt ikke kontakte helsepersonell, for da er veien kort til å miste lappen og kanskje jobben. Finnes det ingen måte å snakke med spesialister på uten de konsekvensene?

Takk for en super tjeneste dere driver, oppdaget den nylig, og ville sette enormt pris på et grundig og opplysende svar på spørsmålene mine om narkometer og oppsider ved å slutte.

mann/gutt |
43 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Takk for hyggelig tilbakemelding!

Vi har satt dine spørsmål og kommentarer i kursiv.

Er det slik at politiet nå alltid tester med spyttprøve som kan påvise THC fremfor de mer vanlige alkometerene?

Det er ingen automatikk i dette, men de kan gjøre det hvis de mener det er grunnlag for det (dvs. det er opp til dem). Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 22 a, skriver at «politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og foreløpig test av om motorvognfører er påvirket av annet berusende eller bedøvende middel når:

  • det er grunn til å tro at han har overtrådt bestemmelsene i § 22 eller § 22 b (dvs. hvis du virker ruset)
  • det er grunn til å tro at han har overtrådt andre bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov, og departementet har bestemt at overtredelsen kan ha slik virkning,
  • han med eller uten egen skyld er innblandet i trafikkuhell, eller
  • han er blitt stanset i trafikkontroll.
Kilder:

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 22 a | Politiet: Rus og ruskontroll

Hvis så, vil jeg «blåse» for ruspåvirket kjøring og bli straffet deretter, selv om jointen var dagen før og rusen var borte for lenge siden? Hvor lenge vil det kunne påvises med mitt forbruk? 

Hvis det slår ut på en foreløpig test, vil du tas med og testes av helsepersonell (blodprøve). Hvis blodverdiene da overstiger tillatt mengde, vil du bli straffet på samme måte som promille. Blodverdiene «regnes om til promille» ihht. denne tabellen. Røyker du daglig, vil sannsynligvis blodprøver være positive ca. en dag eller to.

Jeg kan heller ikke snakke med legen eller psykologen min om dette, for jeg vet at de er pålagt å varsle på en måte som gjør at jeg vil miste retten til å kjøre.

Det stemmer. Dette handler altså om generelle helsekrav til førerkort, heller enn ruspåvirket kjøring. Vanligvis mister en retten til å ha førerkort i hvert fall for 6 måneder, hvor du må levere prøver regelmessig. Da får du helseattest for ett år (forutsatt rene prøver i de 6 månedene).

Er det noen steder jeg kan lese mer om oppsidene av å slutte etter så mange år?

Dette er et godt spørsmål, ikke minst for deg. Fordi: Det virker ikke som det er veldig mange ulemper for deg å bruke dette (bortsett fra det med lappen, og kanskje angst). Jo færre nedsider det er ved å bruke, desto færre oppsider er det ved å slutte.

De vanlige fordelene ved ikke å bruke cannabis er: Bedre kognitiv kapasitet, mindre risiko for psykiske plager (mange opplever i hvert fall mer stabil psyke når de har vært uten et par måneder), mindre risiko mht. jobb, lappen, juridiske konsekvenser, bedre allmennhelse (særlig med tanke på røyking generelt).

Blant det vi har nevnt her, er nok de største fordelene ved å slutte: lappen, angstproblematikken din, og det å slippe redsel for å bli stoppa. Det kan hende angsten vil bli bedre av å slutte – det må testes ut i praksis. Merk at når/hvis du sluttet, vil angsten neste alltid bli verre i et par ukers tid. Deretter, sier de fleste, blir den psykiske helsen generelt bedre og mer stabil. Vi vet ikke om dette er motiverende for deg, men det kan være verdt å prøve ut. I tillegg kan du da legge vekk bekymringen for å bli stoppet i trafikken.

Finnes det ingen måte å snakke med spesialister på uten de konsekvensene?

Helsepersonell som jobber med dette, er underlagt felles lovverk som gjelder dem alle. Alle de vil også være enige om at daglig bruk av cannabis ikke er forenlig med å førerkort.

Et annet spørsmål er om du egentlig har noe behov for spesialister hvis du vil slutte. Det er mange som slutter med cannabis på egen hånd, selv etter mange års bruk. Det avgjørende er egentlig ikke om du har en spesialist, men om du har en konkret og gjennomførbar plan. Og, ikke minst, har du noen å spille ball med, blåse ut på, snakke med, når det kniper?

Det kan være nyttig å spørre seg selv: Hvordan kan jeg komme over den første kneika (la oss si 8-10 første dager)? Se mer om dette lenger ned. Og: Hva skal jeg gjøre nytt og annerledes i hverdagen for å rykke meg selv ut av et mønster?

Ofte trengs rett og slett bare noen å snakke med. Det kan like gjerne være oss i RUSinfo som en spesialist. Hos en spesialist får du tildelt en time i uka, men ofte trengs det noen her og nå. Slik sett er vi mer er tilgjengelige.

Du kan også benytte mer ideelle grupper, som NA. Der kan man gå på møter og få litt motivasjon, dele erfaringer, blåse ut om det er behov. Det er anonymt og risikofritt. Det kan hende du ikke deler NAs syn på en del ting (ideologi osv.). Ikke fokuser så mye på det. For mange i NA er poenget med slike grupper rett og slett dette: Går jeg på ett eller to sånne møter i uka (for en periode) så har jeg et anker som holder meg rusfri. Du må nesten sjekke det ut og vurdere selv (det er mange, og ulike, grupper i Oslo – se lenke).

En annen mulighet er Retretten i Oslo. Igjen, som med NA, ikke tenk så mye på at det er noen folk med tung bakgrunn der, annen sosiokulturell status osv. Bruk dette også som et anker i en periode (for eksempel «hver tirsdag og fredag drar jeg dit og tar 45 min akupunktur»). Deres akupunktur (i ørene) er anbefalt av mange: enkelt og beroligende.

Den første kneika er slitsom. Nedtrapping er ikke nødvendig, men det kan være lettere å takle abstinenser hvis du har anledning og ressurser til å reise vekk en 8-10 dager. Til et sted der det ikke er noe cannabis å få (for eksempel ikke en uke til Amsterdam, men heller hytte eller lignende). Den første uka er ofte mest slitsom mtp. søvn, irritasjon, angst/uro osv.

Tenk også på om du skal vurdere noen lette sovemedisiner i en uke etter du (ev) slutter. Det kan være en hjelp, men helst ikke bruk det mer enn en ukes tid. Hvis dette er aktuelt, snakk med legen din. Du trenger ikke nevne cannabis, men at du har en slitsom jobb og sliter litt med søvn og angst. Det er en mulighet du kan vurdere selv, men vær forsiktig med tabletter (mer slitsomt å slutte med enn cannabis)!

Det er også lurt å ha en veldig klar plan på hva du skal gjøre på kritiske punkter i hverdagen. Det tidspunktet du vanligvis røyker, da vil lysten komme. Hva gjør jeg da, helt konkret? Ringe noen? Løpe en tur? Snakke med en kompis? Hvordan skal jeg forholde meg til de jeg handler av? Si fra (ikke ring meg)?

Vi har en del tips på dette, i våre artikler Hjelp til å slutte med cannabis. Bruk det som ev. er nyttig der.

Håper dette var til nytte. Ta gjerne kontakt med oss. All kontakt er uforpliktende og anonym.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.