Brev fra pasient sendt til datter uten samtykke, brudd på taushetsplikten?

Hei.
Hendelsen omhandler at det av personalet på en rusinstitusjon er sendt ut et brev til datteren til en av pasientene. Datteren er 10 år og vedkommende pasient har ikke gitt tillatelse til at et slikt brev kunne sendes ut, hun visste heller ikke noe om brevet. Brevet inneholder sensitive opplysninger som bl.a navnet på rusbehandlingsstedet, at vedkommende er innlagt der og årsaken til dette.
Dette må da være et grovt brudd på taushetsplikten?

kvinne/jente |
48 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Ut ifra de opplysningene du gir, kan vi godt forstå at du reagerer på dette. Vi vil oppfordre deg til å drøfte dette med Pasient- og brukerombudet; de kan gi råd og veiledning om hvilke rettigheter som gjelder for pasienter i helsevesenet, samt hvilke retningslinjer som gjelder for behandlingsinstitusjoner. Dersom dette viser seg å faktisk være et brudd på loven om taushetsplikt, skal de også kunne bistå deg i hvordan du skal ta dette videre.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.