Abstinenser – cannabis

Når du slutter å røyke cannabis, vil du muligens oppleve noe abstinenser.

Omtrent 35 prosent av de som bruker cannabis jevnlig, får problemer med å slutte på grunn av abstinensplager (plager ved avvenning). Abstinenssymptomene ved avvenning består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling (behov for større doser for å oppleve samme rusfølelse).

Det er viktig å skille mellom trang og abstinenser. Du kan ha en sterk trang til å røyke uten å være abstinent. Abstinensene gir seg vanligvis etter omtrent 8-10 dager, men noen ganger kan det også ta noe lengre tid enn som så. Da begynner søvn å stabilisere seg igjen, svettingen gir seg og normal appetitt kommer tilbake. Dette betyr ikke at trangen til å røyke blir borte. Det er her forberedelsene kommer til nytte.