Forberedelser til å slutte med cannabis

Det kan være lurt å bruke litt tid på å forberede deg konkret før du skal slutte med eller redusere bruk av cannabis.

 

 

En av grunnene til at det å slutte er vanskelig for mange, er nemlig dårlige forberedelser. Derfor har vi satt opp en del råd som kan gjøre det enklere for deg når du planlegger din prosess:. 

  • Sett en dato. Bestem deg for når du skal slutte.

 

  • Legg forholdene til rette for at du kan ha en uke eller to uten for mye forpliktelser i jobb, studier, skole e.l.

 

  • Skal jeg slutte på egen hånd eller trenger jeg noe hjelp/veiledning/samtaler? Mange slutter med cannabis uten å få hjelp, andre vil gjerne ha hjelp. Du kan prøve begge deler, og se hva som passer for deg. Finn ut om du trenger hjelp fra din lege eller andre i helsevesenet. Din lege kan hjelpe deg med henvisning til videre hjelp. Forbered deg på hva du ev. ønsker å ta opp med legen. Vær oppmerksom på at legen har opplysningsplikt som går på helsekrav til førerkort ved bruk av illegale stoffer, dersom du har lappen.

 

  • Skap avstand mellom deg selv og mennesker og steder som trolig ikke vil støtte innsatsen for å kutte ut røykingen. Cannabis er ikke så fryktelig avhengighetsskapende og gir heller ikke sterke abstinenser sammenliknet med en del andre stoffer. Men du kan få et nesten uutholdelig sug dersom du er i en situasjon og/eller sammen mennesker du vanligvis har pleid å røyke. Derfor kan du gjøre det enklere for deg selv ved å unngå slike situasjoner og/eller mennesker. Lag en oversikt over hvilke mennesker og hvilke steder du bør unngå. Dette kan være bestemte personer, steder eller ting som utløser «suget» etter cannabis. Bruk litt tid på å tenke gjennom hvilke situasjoner og/eller personer som utløser røykingen hos deg. Utfordringen er å unngå dem i fremtiden.

 

  • Snakk med noen som kan støtte deg. Det er veldig mye lettere å slutte med cannabis hvis du bygger deg et nettverk som kan støtte og motivere deg. Dette betyr at du i en forberedelsesfase er nødt til å si fra til noen om hva du planlegger å få til. Fortell utvalgte venner, familiemedlemmer eller kollegaer at du prøver å slutte å røyke. Du trenger ikke si alt til alle, men du bør si noe til noen.

 

  • Tenk gjennom om det kan være aktiviteter som du kan ha glede av. Når du er opptatt med aktiviteter som du opplever som meningsfylte, vil du føle deg bedre, og røykingen vil virke mindre fristende. Det å skaffe seg nye interesser er også med på å holde deg rusfri i fremtiden.

 

  • Finn ut hvem du kan snakke med om hvordan det går med ditt prosjekt. Det kan være noen i din familie eller venner.

 

  • Tenk gjennom hva som er de underliggende årsakene til at du begynner å røyke: Er det sosiale situasjoner? Kjedsomhet? Uro? Røyker du for å flykte unna problemer? Finnes det andre måter du kan håndtere disse problemene på?

 

  • Tenk gjennom hva som er fordelene ved å ikke røyke, det kan være både helsemessige, sosiale, familiære, økonomiske og jobbmessige fordeler ved røykekutt.