Jeg trapper ned på Sobril – hvordan er det med bilkjøring?

Hei.
Jeg holder på å trappe ned på Sobril. Står i dag på 10 mg+10mg+10 mg. Skal i mårra begynne med 10 mg+5mg+10 mg og senere 5+5+5 osv. Jeg lurer på om jeg kan kjøre på morgenen før jeg tar morgendosen? Og når jeg har sluttet helt med Sobril, når kan jeg begynne å kjøre igjen?

kvinne/jente |
33 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

Dette spørsmålet skal legen din gi veiledning på. Legen er sakkyndig i disse vurderingene. Legen forholder seg til Veileder til lov og forskrift og helsekrav til førerkort, kapittel 14.

Vi kan gjengi hva som står der, og så får du ta det videre med legen din, som vurderer på grunnlag av veilederen.

Veilederen skriver om bruk av benzodiazepiner (se lenken over). Her er utdrag:

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler er forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 under følgende forutsetninger:

Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.

Det betyr: Du må gå på den samme faste dosen i minst en uke før du kan kjøre. Hvis du enten øker eller reduserer dosen, må du altså vente en uke. Hvis det – for eksempel – er en uke mellom hver gang du trapper ned, betyr det i praksis at du ikke kan kjøre bil før du er ferdig nedtrappet.

Når du har sluttet helt, kan du kjøre så snart i) alt virkestoffet er ute av kroppen og ii) alle eventuelle abstinenssymptomer o.l. som kan utgjøre en risiko i trafikken, er gått over.

Vi håper dette ga deg litt svar, ta gjerne detaljene med legen din.

 

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.