Fakta om cannabis: hasj, marihuana og olje

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica.

Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt. Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica. Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt.

 

Virkestoff i Cannabis

Det viktigste aktive virkestoffet i cannabis er THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). Det er svært variabelt hvor høy prosentandel THC som er i cannabisprodukter.  Dette avhenger av hvilken hybrid som har vært benyttet, hvordan planten er dyrket frem og hvilke deler av planten som er brukt i produksjon. Cannabis med veldig høyt innhold av THC kalles ofte skunk. Generelt har det vært en stor økning i innholdet av THC i cannabisprodukter de siste årene, spesielt gjelder dette hasj, noe som mest sannsynlig betyr at disse produktene også har fått et økt skadepotensiale.

 

Kort historikk

Tradisjonelt har cannabisplanten vært benyttet til en rekke ulike formål i store deler av verden. Forskningen er delt i sitt syn omkring hvor og når cannabisplanten først ble utnyttet av mennesket, men en rekke tegn peker mot Sentral-Asia omkring år 4000-5000 f.Kr. I den vestlige verden har den rekreasjonelle bruken av cannabis vokst gradvis siden omkring midten av 1800-tallet.

Cannabis er også kjent under gatenavn som grønt, brunt, weed, gress, tjall, jonas, bønne, rev og ganja.

Cannabis: hasj, marihuana og olje

Tradisjonelt har tre ulike cannabis-produkter vært dominerende. Felles for disse tre er en karakteristisk, søtlig lukt, som blir særlig fremtredende når de røykes.

  • Hasj (brunt) er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten senere og varer lengre. Hasj distribueres vanligvis i form av tykke, brune/sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper/brukerdoser. Disse klumpene smuldres igjen opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking. THC-innholdet i hasj kan variere mye, men har den siste tiden hatt et gjennomsnitt på rundt 25 %. Enkelte beslag har imidlertid inneholdt så mye som 42 % THC.

 

  • Marihuana (grønt, weed, gress) er vanligvis tørkede toppskudd fra hunnplanten, men kan også inneholde varierende mengder blader, stilker og frø. Plantematerialet males, eller smuldres, opp og røykes som oftest. Marihuana røykes noen ganger rent, men ofte utblandet med tobakk. THC-innholdet i marihuana ligger som regel mellom 11-25 % avhengig av hvilken del av planten som er brukt. Beslag den siste tiden har variert mellom 1 og 29 %, med et gjennomsnitt på 17 %.

 

  • Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes.

 

I tillegg til dette har det kommet en rekke andre cannabisprodukter på markedet. Eksempler på det er såkalte edibles (spiselige produkter tilsatt blant annet THC), Sativex munnspray (med THC og CBD), konsentrater/ekstrakter, kremer, drikkevarer, tinkturer og mye mer.