Fakta om cannabis: hasj, marihuana og olje

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica.

 

 

Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Sagt på en annen måte så virker cannabis hovedsakelig sløvende, og gir en mild til kraftig endring i bevissthetstilstand.

Fra cannabisplanten får vi f.eks. hasj, marihuana, og en rekke andre cannabisprodukter.


Virkestoffer i Cannabis

Naturlig cannabisplante inneholder mange virkestoffer. Noen av disse er godt kjente, andre vet vi mindre om.

THC
Det viktigste aktive virkestoffet i cannabis er THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). Ruseffekten av cannabis skyldes hovedsakelig THC.

Det er svært variabelt hvor høy prosentandel THC som er i cannabisprodukter.  Dette avhenger f.eks. av hvilken hybrid som har vært benyttet, hvordan planten er dyrket frem og hvilke deler av planten som er brukt i produksjon.

Analyser gjort av beslaglagt materiale viser at gjennomsnittlig THC-styrkegrad i cannabisprodukter har økt de siste årene.

CBD
Cannabidiol (CBD) er et annet virkestoff i cannabis. Det er ikke psykoaktivt. CBD svekker ikke kognisjon og har antipsykotiske egenskaper. CBD har trolig en dempende og beskyttende effekt.

Noe forskning har vist til at CBD i store doser delvis kan motvirke noen av de mulige bivirkningene av THC, slik som angst, paranoia og psykose. Andre kilder hevder derimot at det ikke egentlig er grunnlag for at å si at CBD motvirker de negative virkningene av THC, og at denne effekten primært skyldes en lavere andel THC enn en høyere andel CBD. Her trengs det mer forskning.

 

Ulike cannabisprodukter

Fra cannabisplanten kan man fremstille en rekke produkter. Felles for disse er en karakteristisk, søtlig lukt, som blir særlig fremtredende når de røykes.

  • Hasj (brunt) er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Hasj kommer vanligvis i tykke, brune/sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper/brukerdoser. Disse klumpene smuldres igjen opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking. THC-innholdet i hasj kan variere mye, men har i Norge den siste tiden hatt et gjennomsnitt på rundt 29 %. Variasjonen spenner fra 3 % til 48 % (Kripos 2022).
  • Marihuana (grønt, weed, gress) er vanligvis tørkede toppskudd fra hunnplanten, men kan også inneholde varierende mengder blader, stilker og frø. Plantematerialet males, eller smuldres, opp og røykes som oftest. Marihuana røykes enten rent eller utblandet med tobakk. THC-innholdet i marihuana ligger som regel mellom 11-25 % avhengig av hvilken del av planten som er brukt. Beslag den siste tiden har variert mellom 1 og 27 %, med et gjennomsnitt på 15 % (Kripos 2022).
  • Cannabisolje er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes. THC-innhold i cannabisolje er ofte høyt, typisk mellom 40 og 60 %.
  • I tillegg til dette finnes det en rekke andre cannabisprodukter på markedet. Eksempler på det er edibles (spiselige produkter tilsatt blant annet THC), Sativex munnspray (med THC og CBD), konsentrater/ekstrakter, kremer, drikkevarer, tinkturer og mye mer.
  • Syntetiske cannabinoider (spice, legal highs) er en stor gruppe kjemisk framstilte rusmidler med cannabisliknende effekter. Dette vil typisk sprayes eller pensles på plantemateriale som ligner cannabis i utseende.De fleste av disse stoffene har imidlertid mye sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana. Dette gir en betydelig økt risiko for negative konsekvenser ved bruk.Selv om syntetiske cannabinoider etterligner virkningen av THC, er de fleste av disse stoffene strukturelt forskjellige fra THC. Syntetiske cannabinoider er oppført på narkotikalisten og har samme juridiske status som naturlig cannabis.