Bør jeg trappe ned hvis jeg skal slutte med cannabis?

Om det er lurt å trappe ned hvis du skal slutte med et rusmiddel kommer an på omfang av bruk og rusmiddelets egenskaper.

 

Når det gjelder cannabis er det korte svaret på dette: nei. Cannabis er ikke et stoff som fører til så store abstinenser at nedtrapping er nødvendig. Enten du ønsker å slutte helt eller vil redusere bruken, kan du endre på dette fra den ene dagen til den neste. Det avhenger først og fremst av at du legger forholdene til rette (planlegger og forbereder deg) før du foretar endringen.

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen