LAR

Dersom du er avhengig av opioider, kan du få tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Det kan være en meget gunstig løsning og du har rett på åoppfølgeing og hjelp (på flere måter og områder i helsevesenet) dersom du er LAR-pasient. Dette er noe du kan snakke med din fastlege, ruskonsulent eller institusjon om. Du kan være LAR-pasient resten av livet eller velge å trappe deg ned og avsutte behandlingen etterhvert.

For mer informasjon om LAR, ta kontakt med en av følgende instanser:

  • Fastlege

 

  • Ruskonsulent/Nav

 

  • LAR-nett

 

  • proLAR

 

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen.