LAR – Legemiddelassistert rehabilitering

Dersom du er avhengig av opioider, kan du få tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

LAR betyr at du får utskrevet et opioid slik at du holder deg abstinensfri og slipper skaffe det ulovlig. Det er ulike typer opioider som brukes, og hvilke typer som er godkjente endrer seg litt over tid. Eksempler er buprenorfin, metadon og langtidsvirkende morfin.

For en del kan LAR være en veldig god løsning, og du har rett på oppfølging og hjelp dersom du er LAR-pasient. Ønsker du deg plass i LAR, kan du snakke med din fastlege, ruskonsulent eller institusjon. Du kan være LAR-pasient resten av livet eller velge å trappe deg ned og avslutte behandlingen etter hvert.

For mer informasjon om LAR, ta kontakt med en av følgende instanser:

 

Lavterskel-LAR

For noen kan det være vanskelig å følge opp ordinær LAR-behandling. De største byene har derfor et lavterskeltilbud som pasienten kan oppsøke uten henvisning fra lege eller andre. Lavterskel-LAR er lagt opp slik at pasienten kan få tilbud om opptrapping på LAR-medisiner uten å gå gjennom de vanlige prosedyrene.