Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Heroin

Heroin er et halvsyntetisk opioid. Det ble tidligere brukt som smertestillende medikament, men er i dag klassifisert som et illegalt rusmiddel (narkotika) i Norge.

Heroin har en smertestillende virkning, men for mennesker som ikke har smerter, vil følelsen av rus og velvære være mest fremtredende.

Akutte virkninger og varighet av rusen

Heroinrusen inntrer omtrent umiddelbart ved injisering, og varer i noen timer. Typiske virkninger er:

 • Smertestillende

 

 • Følelse av velvære/eufori

 

 • Likegyldighet, trøtthet

 

 • Små pupiller

 

Bivirkninger av heroin, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

 • Nedsatt reaksjonsevne

 

 • Nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse etter langvarig bruk

 

 • Risiko for hepatitt, HIV og infeksjoner som følge av sprøytebruk

 

 • Risiko for respirasjonsdepresjon og død ved overdoseringer

 

Tegn og symptomer på bruk av heroin

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Endring i personlighet, rutiner og sosial omgangskrets

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse

 

 • Uklar eller usammenhengende tale

 

 • Koordinasjonsvansker, ustøhet

 

 • Ukritisk atferd

 

 • Kvalme/oppkast

 

 • Sterke svingninger i vekt

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Funn av brukerutstyr, pulver, tabletter

 

 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)

 

 • Sår etter sprøytestikk i huden (dersom heroin injiseres)

 

 • Personen klør seg mye og hyppig  i ansiktet eller andre steder på kroppen

 

Hva sier loven om heroin?

Heroin er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av heroin i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven. Bruk straffes etter  legemiddelloven § 24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17

Vi beklager eventuelle ulemper