Metadon

Metadon er et opioid som virker smertestillende og som kan gi rus. Det har lignende effekt som heroin men virker lenger og gir mindre rus.

Metadon har vært brukt i flere tiår  til legemiddelassistert vedlikeholdsbehandling for heroinavhengige, men også som ren smertemedisin. Metadon brukt riktig som LAR-medisin skal ikke gi rus.

 

Virkninger og bivirkninger av metadon

Metadon gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i foreskrevne doser.

 

Akutte virkninger og virketid på metadon

 • Smertestillende

 

 • Eufori

 

 • Avslappende

 

 • Søvnighet (ved større doser)

 

 • Sløvende (ved større doser)

Virkning av metadon varer vanligvis i ca et døgn.

 

Bivirkninger av metadon, akutte og på sikt

 • Kvalme, forstoppelse, kløe, munntørrhet

 

 • Nedsatt reaksjonsevne

 

 • Svetting

Ved bruk til behandling for opioidavhengighet vil mange mulige bivikninger kunne inntreffe. Hvilke som vil inntreffe er individuelt og dette bør man diskutere med foreskrivende lege og LAR-gruppe. Jo mindre dosen er, jo mindre bivikninger.

 

Symptomer som kan være tegn på (mis)bruk av metadon:

 • Forminskede pupiller, ufokusert blikk, treg reaksjonstid på stimuli

 

 • Svetting

 

 • Endring i atferd, rutiner og sosial omgangskrets (ved misbruk)

 

 • Lite overskudd/energi

 

 • Svekket hukommelse

 

 • Uklar eller usammenhengende tale

 

 • Koordinasjonsvansker, ustøhet

 

 • Ukritisk atferd

 

 • Kvalme/oppkast

 

 • Vektøkning

 

 • Personen glemmer eller uteblir fra avtaler

 

 • Funn av små flasker (flytende) eller glass (tabletter)

 

 • Bevisstløshet, pustestans (ved høye doser)

 

 • Kløe i ansikt og andre steder på kroppen