Tilbakefall – opioider

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel.

 

 

Noe av det aller viktigste er derfor å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk (ett eller noen få rusinntak) eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Når du forbereder deg til å slutte, tenk gjennom hvem du kan si fra til og kontakte dersom du skulle ende med en sprekk eller et tilbakefall.

Hvis uhellet først er ute og du har sprukket kan det være lurt å se nærmere på hendelsesforløpet i forkant av sprekken. Hva tenkte du? Hvem var du med? Hvordan føltes det etterpå? Hvis du oppsummerer litt og får oversikt over hva som skjedde da du sprakk kan du bruke dette for  å unngå liknende hendelser igjen.

 

Alkohol som risikofaktor

Vær oppmerksom på at når det gjelder bruk av alkohol er det veldig ofte en stor risikofaktor for å sprekke, og dermed risikere tilbakefall, på opioider. Dersom du skal drikke alkohol etter at du har sluttet med opioider, bør du derfor være veldig sikker på at du befinner deg i en situasjon der opioider ikke er tilgjengelig og at du er sammen med mennesker som ikke bruker opioider.